Skip to content

Ulkopuolisen käyttäjän UFO-tunnus ja sähköpostiosoite (OY)


Avainsanat: , (English) , , , , , , , , , , , , ,

Määräaikainen UFO-käyttäjätunnus

Henkilö, jolla ei ole työsuhdetta yliopistoon, mutta on perustellut syyt käyttää yliopiston tietoteknisiä resursseja, anoo erillistä käyttöoikeutta yksikkönsä kautta. Tällaisia henkilöitä voivat olla esim. apuraha-, stipendi- ja akatemiarahoituksella työskentelevä tutkija, tuntiopettaja, vieraileva tutkija tai opettaja, emeritusprofessori tai tutkimustyötä jatkava eläkeläinen.

Koska UFO-tunnus on yksikölle maksullinen, tunnus luodaan vasta, kun kustannuksista vastaavan yksikön esimies on hyväksynyt hakemuksen. Kun UFO-tunnus on luotu, saa henkilö siitä tiedon hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin.

UFO-tunnuksella on samat käyttöoikeudet kuin henkilökunnan tunnuksellakin, ml. UNIV-toimialuepalvelu, tulostuspalvelu, sähköposti- ja muut O365-palvelut.

 • Tutkijakoulu UniOGS voi myöntää väitöstutkijalle UFO-tunnuksen, johon ei kuulu UNIV-toimialuepalveluun kuuluvaa it-tukea ja työasemaylläpitoa. Siihen kuuluu etunimi.sukunimi@oulu.fi-muotoinen sähköpostiosoite ja O365-palvelu. Tutkijakoululaiset käyttävät työvälineenä omaa tietokonetta ja kampuksilla langatonta verkkoa. VPN-yhteys mahdollistaa yliopiston lisensoimien ohjelmien käytön. Lisätietoa: uniogs@oulu.fi.

Tämän ohjeen sisältö:


UFO-käyttölupahakemus

Ensimmäinen UFO-käyttölupahakemus täytetään hakijan puolesta kustannuksista vastaavan yksikön toimesta. Mikäli hakijalla on voimassa oleva UFO-tunnus, voi hän itse anoa jatkoa oman tunnuksensa voimassaoloaikaan lomakkeella, jonka linkin hän on saanut sähköpostiinsa. UFO-käyttölupahakemukseen liittyvät ohjeet ovat luettavissa Patio-intranetissä.

 • Mikäli hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta hakiessaan UFO-tunnusta ensimmäistä kertaa, tulee ottaa yhteys henkilöstöpalveluun, missä hakemuslomake siinä tapauksessa täytetään.

Tunnus ja salasana

Vastaanottamalla tunnuksen sitoudut noudattamaan yliopiston IT-palvelun käyttösääntöjä.

Salasana on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Saat etukäteen muistutuksen salasanan vanhenemisesta sähköpostiisi.

Aseta ja tarvittaessa vaihda salasanasi yliopiston Passwd-palvelussa: https://account.oulu.fi/passwd

 • Tunnistaudut palveluun Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta, jos et tiedä/muista tunnusta tai salasanaa (esim. uusi tunnus, unohtunut tunnus, unohtunut salasana, vanhentunut salasana). Jos et voi käyttää Suomi.fi-tunnistuspalvelua, etkä tiedä salasanaasi, ota yhteys Campus ICT -tukipalveluun.
 • Kun asetat tai vaihdat salasanaa, älä käytä siinä erikoismerkkejä tai skandinaavisia kirjaimia! Passwd-palvelu hyväksy ne, mutta käytössämme olevat ulkoiset palvelut, esim. tulostuspalvelu ja O365, eivät hyväksy kaikkia merkkejä.
 • Katso Hyvän salasanan vaatimukset.

Jos sinulla on kirjautumisongelmia johonkin palveluun, varmista kohdasta Käyttäjätunnuksen eri muodot kirjautumisissa, että kirjoitat tunnuksesi oikein. Melko tyypillinen syy kirjautumisongelmiin on tunnuksen voimassaolon loppuminen tai salasanan vanheneminen. Myös salasanan erikoismerkit aiheuttavat ongelmia kirjautumisvaiheessa.

Voit tarkistaa tunnuksesi tilan menemällä Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta yliopiston Accountinfo-palveluun: https://account.oulu.fi/accountinfo

 • Näet palvelusta, onko tunnuksesi voimassa ja koska olet vaihtanut salasanasi.
 • Voit lähettää suoraan palvelusta tukipyynnön Campus ICT -tukipalveluun. Jos tunnuksesi ei lainkaan toimi, ilmoita tukipyynnössä toimivat yhteystiedot (ei tässä tapauksessa yliopiston sähköpostiosoitetta) vastaamista varten.

Monivaiheinen tunnistautuminen

Yliopistolla on käytössä monivaiheinen tunnistautuminen eli MFA. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun kirjaudut O365-tunnistautumista käyttävään yliopiston palveluun tunnuksella ja salasanalla, varmistat kirjautumisesi myös puhelimella. Valitse tapa, jolla varmistamisen teet; onko se puhelimen sovellus, tekstiviesti vai soitto.

Tallenna oma todennusmenetelmäsi Microsoft-tilin turvatietoon.


Käyttäjätunnuksen eri muodot kirjautumisissa

Käyttäjätunnuksessa on yleensä kahdeksan (8) merkkiä ja se muodostuu automaattisesti nimesi ja tunnuksen luontivuoden perusteella. Vanhemmat tunnukset voivat olla lyhyempiä ja ilman vuosilukua. Jos nimessä sattuu olemaan å-, ä- tai ö-kirjaimia, ne muutetaan tunnuksessa a- tai o-kirjaimiksi. Se on tunnuksesi perusmuoto, johon tässä ohjeessa viitataan sanalla tunnus. Kirjoita se aina pienillä kirjaimilla.

tunnus

 • Käytä tunnuksen perusmuotoa, kun kirjaudut yliopiston UNIV-työasemille,  etätyöpöydille tai järjestelmiin, joissa käytetään Shibboleth- tai Haka-tunnistautumista.
 • Jos kirjautumisvaiheessa kysytään toimialuetta tai domainia, valitse vaihtoehdoista: univ. Jos taas kysytään palvelinta, konetta tai serveriä, valitse vaihtoehdoista: koivu.
 • Esimerkkinä Shibboleth-kirjautumisikkuna:

tunnus@univ.yo.oulu.fi

 • Tunnuksesi pitkä muoto on Microsoft-tilisi tunnus. Kirjaudu sillä kaikkiin Office 365 Education -palveluihin (lyhenne O365) ja MS-kirjautumista käyttäviin palveluihin, esimerkiksi Patio-intranettiin.
 • Käytä pitkää muotoa liittäessäsi mobiililaitetta langattomaan Eduroam-verkkoon.
 • Esimerkkinä Microsoftin kirjautumisikkuna:

tunnus@univ

 • Kirjoita tunnuksesi tässä muodossa, kun kirjaudut tulostuspalvelun monitoimilaitteille tai rekisteröit RFID-tunnisteen tulostuspalveluun.

Käyttäjätunnuksen voimassaolo

Käyttäjätunnus luodaan hakemuksen perusteella, kun kustannuksista vastaavan yksikön esimies on hyväksynyt hakemuksen. Käyttäjätunnus on määräaikainen ja siihen liittyvät käyttöoikeudet päättyvät määräpäivään mennessä, mikäli UFO-tunnukselle ei ole haettu jatkoaikaa. Käyttöoikeudet säilyvät myös siinä tapauksessa, että yliopiston työsopimuksesi jatkuu.

Saat sähköpostiin ilmoituksen tunnuksen sulkeutumisesta etukäteen. Kun tunnus sulkeutuu, päättyy myös yliopiston tietokoneiden sekä ohjelmistojen käyttöoikeus ja yliopiston sähköpostiosoitteesi lakkaa toimimasta. Sähköpostikansio ja muut tiedostot poistetaan O365-palvelusta automaattisesti tietyn ajan kuluessa tunnuksen sulkeutumisesta.


Sähköpostiosoite

Yliopiston UFO-tunnukseen kuuluva sähköpostiosoitteesi on pääsääntöisesti muodossa:  etunimi.sukunimi@oulu.fi.

 • Mikäli järjestelmässä on toinen samanniminen henkilö, erotetaan teidät etunimen ja sukunimen väliin laitettavalla merkillä tai merkkijonolla, joka muodostuu toisesta nimestäsi tai numeroista. Tällöin sähköpostiosoitteesi voi olla muodossa: etunimi.x.sukunimi@oulu.fi.
 • Jos nimessä sattuu olemaan å-, ä- tai ö-kirjaimia, ne muutetaan sähköpostiosoitteessa a- tai o-kirjaimiksi.
 • Myös O365-tunnus toimii sähköpostiosoitteena: tunnus@univ.yo.oulu.fi.
 • Vanhoilla käyttäjätunnuksilla voi toimia vielä yliopiston vanhan sähköpostipalvelun osoitteet: tunnus@cc.oulu.fi ja tunnus@koivu.oulu.fi.

Office 365 Education on yliopiston sähköpostipalvelu. Palvelu tarjoaa muutkin monipuoliset työkalut käyttöösi. Voit kirjautua palveluun yliopiston Microsoft-tililläsi osoitteessa: https://o365.oulu.fi.


Yleiset it-ohjeet ja -uutiset UFO-käyttäjälle

UFO-käyttäjä rinnastetaan henkilökuntaan, joten sinua koskevat yhteiset it-ohjeet ja tiedotteet julkaistaan pääsääntöisesti yliopiston Patio-intranetissä. Pation it-ohjeissa on myös linkkejä ict.oulu.fi-palveluun.


« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oulun yliopiston henkilöstölle, Oulun yliopiston opiskelijoille, saavutettava sisältö, UniOulu ja tageilla , (English) , , , , , , , , , , , , , . Lisää permalink suosikkeihisi.