Skip to content

Mitä kuvia omissa töissä saa käyttää?1. Käytä vain kuvia, joihin sinulla on käyttöoikeus, ja jotka sopivat käyttötarkoitukseesi

Käytä vain kuvia, joihin sinulla on käyttöoikeus, eli jokin näistä vaihtoehdoista täyttyy:

  1. Omistat kuvan tekijänoikeudet itse: kuva on joko sinun oma tuotoksesi tai olet saanut/ostanut kuvan täydet käyttöoikeudet.
  2. Sinulla on erillinen, mielellään kirjallinen lupa kuvan käyttöön sen tekijänoikeuksien omistajalta; luvassa yleensä sovitaan erikseen sallitut käyttötarkoitukset (esim. mahdollinen muokkausoikeus) ja kuinka kauan saat käyttää kuvaa.
  3. Kuvalla on käyttötarkoitukseesi sopiva lisenssi, ja olet löytänyt kuvan luotettavasta lähteestä, jotta voit käyttää kuvaa luottavaisin mielin (eli lisenssin myöntäjällä on kuvan tekijänoikeus), tai
  4. Kuva on selkeästi merkitty tekijänoikeudettomaksi kuvaksi. ja olet löytänyt sen luotettavasta lähteestä, eli on selvää, että tekijänoikeuksien omistaja on luopunut tekijänoikeuksistaan, tai tekijänoikeudet ovat rauenneet, tai tekijänoikeuksia ei ole koskaan syntynytkään.

Jos et löydä sopivaa valmista kuvaa, johon sinulla olisi käyttöoikeus, voit ottaa kuvan tai piirtää/tehdä sen itse. Huomaa kuitenkin, että et saa kopioida kuvaa esim. piirtäen, mutta saat käyttää kuvan ideaa omassa kuvassasi. Huomaa, että tekijänoikeus ei suojaa julkaistuja tutkimustyön tutkimustuloksia, teorioita, tietoja tai aiheita, joten saat käsitellä niitä omissa kuvissasi. Hyvään tapaan kuuluu aina mainita lähde.

Jos löydät ilmaisen, käyttötarkoitukseesi sopivan kuvan, mainitse silloinkin kuvan yhteydessä kuvan lähde ja tekijän nimi, jos suinkin mahdollista. Jos kuvalla on lisenssi, mainitse myös se. Voit myös tarjota kuvan yhteydessä linkin paikkaan, josta löysit kuvan. Tässä muutama esimerkki siitä, miten kuvan tiedot voisi merkitä:

Esimerkkikuva 1:

Vanha mustavalkoinen valokuva miehestä, jolla on yllään safariasu. Hän seisoo filmikameran takana, joka on tukevan kolmijalan päällä. Taustalla näkyy viidakko ja kuvauspaikka on korkealla, sillä kaukana viidakon takana siintää horisontti.

Frank Hurley kuvaa filmiä Mt. Airdilla Papua-Uusi-Guineassa noin vuonna 1923. Kuvan ottaja on tuntematon. Kuvalla ei tiettävästi ole tekijänoikeuksia. Lähde: Flickr, State Library of Queensland.

Esimerkkikuva 2:

2. Käyttöoikeuden lisäksi sinun on otettava huomioon kuvan kohde ja käyttötarkoitus.

Kuvan kohteen pitää olla laillinen ja tarvittaessa kuvan kohteelta pitää olla lupa kuvaamiseen ja kuvan käyttöön tietyssä tarkoituksessa. Kaupallinen käyttö tuo kuvalle lisävaatimuksia, kuten sen, että kuvan tekijänoikeuksien pitää sallia kuvan kaupallinen käyttö, ja että mainonta ei saisi olla valheellista. Ks. esimerkiksi nämä jutut:


Lisenssit helpottavat kuvien käyttöä, ja voit jakaa myös omia kuviasi muiden käytettäväksi

Tavallinen keino jakaa kuviaan muiden käytettäväksi on CC-lisenssien käyttö: Ne ovat valmiiksi määriteltyjä yleiskäyttöisiä lisenssityyppejä, joiden avulla tekijänoikeuksien omistaja voi helposti antaa kuvansa muiden käyttöön ja samalla rajata, miten kuvaa saa käyttää. Ks. Tietoa CC-lisensseistä – Creative Commons Suomi.

Kuvan omistaja voi valita lisenssin, joka rajaa käyttöoikeuksia esimerkiksi niin, että kuvaa ei saa muokata edelleen, vaan sitä on käytettävä sellaisenaan, tai hän voi vaikka päättää niin, että kuvaa saa muokata, mutta lopputuotos on jaettava edelleen samalla lisenssillä. CC-lisenssejä käytetään erilaisille aineistoille, ja ne sopivat hyvin myös kuville.

Löydät CC-lisensoituja kuvia erilaisista kuvapalveluista ja vaikka Googlen kuvahakua rajaamalla. Löydät kuvapankkeja esim. ilmaisia kuvapankkeja -Digipedavinkistä. Jos sinua epäilyttää, että esim. CC-lisenssin myöntäjällä ei olisi ollutkaan kuvan tekijänoikeutta, eikä CC-lisenssi silloin olisi laillinen, voit yrittää etsiä kuvaa esim. Googlen kuvahaulla, jotta näet, missä kuvaa on käytetty ja milloin sitä on käytetty ensimmäisen kerran.

Lisäksi on olemassa tekijänoikeudettomia kuvia (“public domain”, CC0), joiden omistaja on vapaaehtoisesti luopunut kuvansa tekijänoikeudesta, tai kuva on jo niin vanha, että sen tekijänoikeus on rauennut. EU:ssa teokseksi luokiteltavan kuvan, eli omaperäisen ja itsenäisen kuvan suoja-aika on 70 vuotta kuvan ottajan/tekijän kuolemasta. Lisäksi tavallisilla, ei teokseksi luokiteltavilla valokuvilla on oma suoja-aikansa, joka on 50 vuotta kuvan ottohetkestä.

On myös sellaisia kuvia, joita ei katsota teoksiksi, eikä niille ei synny tekijänoikeuksia. Kuva on tekijänoikeudeton, jos kuka tahansa päätyisi samanlaiseen kuvaan, eli kuva on “täysin mekaanisen työskentelyn tulos”, tai se on tehty valmiin mallin mukaan. Käytännössä tämmöisiä kuvia ovat vaikkapa erilaiset kaaviot ja diagrammit, kemialliset rakennekaavat, tai vaikkapa simppeli ruoansulatuselimistön toimintaa kuvaava piirros.

Ks. esim. Tekijänoikeusneuvoston lausunnot:


Kuvan käyttäminen sitaattioikeudella

Voit käyttää sitaattioikeutta, kun käyttötarkoituksesi on tieteellinen tai arvosteleva. Et tarvitse erillistä lupaa teoksen, kuten tekijänoikeudellisen kuvan siteeraamiseen, kunhan nämä kolme asiaa täyttyvät:

  1. Teos on laillisesti julkistettu
  2. Siteeraat hyvän tavan mukaisesti
  3. Siteeraat vain siinä laajuudessa, joka on tarpeen ja perusteltavissa

Hyvän tavan mukaisuus tarkoittaa, että merkitset kuvasitaatin selkeästi: Tuo näkyvästi esille sekä kuvan lähde, että sen tekijä. Kuvasitaatti on perusteltu, kun se havainnollistaa käsittelemääsi asiaa. Kuvasitaatti ei ole perusteltu, jos kuvaa käytetään enemmän koristelu- tai hupitarkoituksissa, kuin käsiteltävän asian havainnollistamiseen. Esim. hauska, aiheeseen löyhästi sopiva sarjakuvastrippi ei ole lainattavissa luentodioihin sitaattioikeuden perusteella, vaikka samaa sarjakuvaa voisikin toisessa, tuota sarjakuvaa suoraan käsittelevässä yhteydessä ihan perustellusti käyttää.

Katso esimerkiksi tekijänoikeusneuvostot lausunnot:


Tässä jutussa on keskitytty kuviin, mutta tekijänoikeudet koskevat luonnollisesti muitakin aineistoja. Voit perehtyä tekijänoikeuksiin yleisesti esim. näiden, erityisesti opetuksen näkökulmaan keskittyvien verkkomateriaalien avulla:

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa Kaikki ohjeet, Oamk , Oamkin henkilöstölle, Oamkin opiskelijoille, Oulun yliopiston henkilöstölle, Oulun yliopiston opiskelijoille, saavutettava sisältö, UniOulu. Lisää permalink suosikkeihisi.