Skip to content

Howspacen saavutettavuusseloste (Oulun yliopisto)


Avainsanat: ,

Tämä saavutettavuusseloste koskee Howspace-fasilitointipalvelua. Howspacessa voit luoda ryhmätyötiloja, joissa voit käyttää erilaisia vimpaimia (widgets) ryhmän osallistamiseen. Vimpain on eräänlainen verkkosivun rakennuspalikka, jonka avulla verkkosivulle on mahdollista tuoda jokin tietty ominaisuus, kuten äänestystoiminto.

Tämä seloste on laadittu 2.6.2023 ja sen pohjalla on käytetty Howspacen omaa selvitystä, jonka pohjalla he kertovat käyttäneensä v. 2022 teettämää savutettavuusarviota. Se on heidän mukaansa ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation tekemä. Lisäksi tässä selosteessa on mukana meidän omaa arviointiamme.

Howspace toteaa omassa saavutettavuusselosteessaan, että se ei ole velvoitettu noudattamaan EU:n saavutettavuusdirektiiviä, mikä on totta. Koska EU-alueen korkeakoulut eivät saisi ostaa palveluita, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia, Howspace Oy:n on noudatettava saavutettavuusvaatimuksia voidakseen myydä palvelun meille. Howspace onkin sitoutunut rakentamaan työtilojen käyttäjille työkaluja, jotka ovat saavutettavissa mahdollisimman tasapuolisesti erilaisissa käyttötilanteissa ja eri päätelaitteilla.


Työtilojen rakentaminen ei ole saavutettavaa, sillä se edellyttää näkemistä ja hiiren käyttöä.

Työtilojen pääkäyttäjien näkymät, eli työtilojen luontinäkymät eivät vielä ole saavutettavia. Näppäimistökäyttö ei onnistu rakennusnäkymässä laisinkaan. Rakennusnäkymän käyttöliittymä on tehty näkeville käyttäjille, jotka kykenevät käyttämään hiirtä, sillä iso osa toiminnoista perustuu raahaamiseen. Tältä osin palvelu ei vastaa saavutettavuusvaatimuksiin.


Howspace-työtilat on mahdollista toteuttaa saavutettaviksi. Se edellyttää työtilojen rakentajilta ja sisällöntuottajilta ohjeiden noudattamista.

Howspacen mukaan, työkalussa luodut työtilat on mahdollista tehdä niin, että ne täyttävät kaikki kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Howspace-työtilojen käyttäjien käyttöliittymä ja oletussisällöt ovat Howspacen mukaan saavutettavia. Kunkin työtilan administraattorit ja sisällöntuottajat vastaavat työkalussa itse luomansa sisällön saavutettavuudesta sekä työtilan widgetien ominaisuuksien määrittelyistä siten, että ne täyttävät vaatimukset. Ohjeita noudattamalla rakennat saavutettavia työtiloja.


Potentiaalisia saavutettavuusongelmia Howspace-sisällöissä:

Videoiden tekstitys ei onnistu Howspacen omassa videosoittimessa

Työtilojen rakentajien ei tule käyttää Howspacen omaa videosoitinta, sillä siihen ei ole mahdollista yhdistää tekstitystä. Videot tulisi meillä lisätä esim. YuJasta, jossa videoiden tekstitys onnistuu.

Näppäimistökäyttäjä ei voi ohittaa päävalikkoa, eivätkä kaikki vimpaimet tue näppäimistökäyttöä

Näppäimistökäyttäjälle ei tarjota päävalikon ohitusta. Työtilojen rakentajat voivat tukea näppäinkäyttöä karsimalla yhdellä sivulla esitettävien vimpainten määrää. Työtiloissa ei tule käyttää sellaisia vimpaimia, jotka edellyttävät hiiren käyttöä. Näitä vimpaimia, jotka eivät toimi näppäimistöltä, ovat aikajana ja nelikenttä, joissa käyttäjän pitää klikata jotain aluetta hiirellä.

Sisältö voi peittyä toisen elementin alle, jos palstoja on kolme tai enemmän

Työtiloissa tulisi käyttää korkeintaan kahta rinnakkaista palstaa. Jos palstoja on kolme tai enemmän, jotkin runsassisältöisistä vimpaimista saattavat joillakin päätelaitteilla jäädä osittain piiloon viereisen palstan alle.

Oletuksesta poikkeavissa värimäärityksissä voi olla kontrastiongelmia

Howspace-työtilojen oletusvärit (teksti- ja taustaväri) on valittu siten, että ne täyttävät kontrastivaatimukset. Jos työtilan rakentaja vaihtaa värejä, vaarana on riittämätön kontrasti.

Howspacessa on mahdollista lisätä kuville vaihtoehtoinen kuvaus, mutta se jää varsin helposti tekemättä

Howspacen käyttöliittymä ei pakota, eikä mitenkään ohjaa sisällöntuottajaa antamaan kuvalle vaihtoehtoista kuvausta, vaan käyttäjän on muistettava tehdä se itse.

Howspacessa julkaistut kuvat, tekstit, ja liitetiedostot saattavat olla ei-saavutettavia

Palvelussa julkaistujen sisältöjen pitäisi olla saavutettavia, mutta on teknisesti mahdollista, että siellä julkaistaan myös ei-saavutettavaa sisältöä.


Tietoa ruudunlukijan käyttäjille:

Howspace käyttää ARIA-merkintöjä vimpaimien ja toimintojen käyttötarkoituksesta kertomiseen. ARIA on verkkosivuilla käytettävä täydentävä merkintästandardi, jolla parannetaan erityisesti dynaamisten eli jatkuvasti muuttuvien verkkosisältöjen saavutettavuutta ruudunlukuohjelmien käyttäjille. Howspacessa dynaamisia sisältöjä ovat reaaliaikaiset äänestykset ja fiilismittari, joiden etenemistä ja muuntumista voi olla hankalaa seurata reaaliajassa, kun käytössä on avustavia teknologioita kuten ruudunlukija.


Jos havaitset saavutettavuusongelman Oulun yliopiston ylläpitämässä Howspace-työtilassa

Jos huomaat työtilassa ei-saavutettavaa sisältöä, kannattaa ensin olla yhteydessä työtilan ylläpitäjään eli työtilan administraattoriin (pääkäyttäjään; opettajaan, tapahtuman järjestäjään). Jos et saa häneen yhteyttä tai vastaus ei miellytä, tai jos havaitset, että saavutettavuusongelma koskee yleisesti Howspace-työtilojen teknisiä ratkaisuja ja vimpaimia, ole yhteydessä ICT-palveluihin. Käytä osoitetta ict@oulu.fi. Me välitämme tarvittaessa korjauspyynnöt Howspacelle, jos kyseessä on käyttöliittymätason ongelma.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille (katso edellinen kappale). Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla on yksityiskohtaiset ohjeet yhteydenottoja varten.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

 

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oulun yliopiston henkilöstölle, Oulun yliopiston opiskelijoille, saavutettava sisältö, UniOulu ja tageilla , . Lisää permalink suosikkeihisi.