Skip to content

Sähköinen tenttijärjestelmä (Exam) Opettajan ohje


Avainsanat: , , , ,

Järjestelmätuki palvelee osoitteessa e-exam@oulu.fi.

 

Ajankohtaista

Kysymyksiä opettajien EXAM-koulutukseen

Onko sinulla mielessäsi kysyttävää EXAM-järjestelmään liittyen? Haluaisitko tukea EXAMin käyttöön tai onko sinulla toiveita sähköisen tentin palveluiden kehittämiseksi?

Siirry EXAM-kyselyyn tästä ja jaa kysymyksiä tai ajatuksiasi EXAM-järjestelmään liittyen.

 


Sisältö

 1. Tenttityypit
 2. Tentin luominen
 3. Kysymystyyppien erityispiirteitä
 4. Tentin julkaiseminen
 5. Tentin arviointi
 6. Tentin vapauttaminen uusintasuoritusta varten
 7. Kypsyysnäyte (maturiteetti)
 8. Käyttöoikeudet
 9. Tenttivilppi ja sääntörikkeet

Tenttityypit

Yleinen tentti

 • Yleinen tentti on kaikille opiskelijoille avoin tentti. Siihen pystyy ilmoittautumaan kuka tahansa. Tavalliset kurssitentit kannattaa järjestää yleisenä tenttinä.
 • Yleisen tentin kesto on 3 tuntia (175 minuuttia).
 • Jos opiskelijalla on todistetusti tarve erityisjärjestelyihin tentissä, esimerkiksi tarve pidempään tenttiaikaan, hänelle luodaan henkilökohtainen tentti.
 • Tentaattori voi päättää, kuinka monta kertaa opiskelija voi suorittaa tentin oma-aloitteisesti: 1, 2, 3, 4, 5 kertaa tai äärettömästi. Suositus on 1 yksi kerta. Tentaattori voi tarvittaessa vapauttaa opiskelijalle suorituskertoja, jos opiskelija on käyttänyt kaikki oma-aloitteiset suorituskerrat.

Henkilökohtainen tentti

 • Henkilökohtainen tentti on tietylle, yksittäiselle opiskelijalle osoitettu tentti. Muut opiskelijat eivät voi ilmoittautua tenttiin.
 • Tentaattorin tulee lisätä tenttiin se osallistuja, kenelle tentti on osoitettu. Lue lisää kohdasta Tentin julkaiseminen.
 • Opiskelijoille, joilla on todistetusti tarve pidennettyyn 4 tunnin tenttiaikaan (235 minuuttia), tentti järjestetään henkilökohtaisena tenttinä.
 • Henkilökohtaisessa tentissä tentin suoritusmahdollisuuksia on aina yksi. Uusintatapauksessa opiskelijalle tulee luoda uusi tentti.
 • Oulun Examissa kypsyysnäytteet luodaan henkilökohtaisina tentteinä.

Yhteistentti

 • Yhteistentin avulla on mahdollista järjestää yhteinen tentti usean eri korkeakoulun välillä. Yhteistentit ovat käytössä esimerkiksi valtakunnallisissa erikoislääkärikuulusteluissa.
 • Opettajat eivät saa luoda yhteistenttiä itse. Jos yhteistentille on tarve, ole yhteydessä järjestelmätukeen osoitteeseen e-exam@oulu.fi.

Paperitentti

 • Paperitentissä tenttikysymykset ovat Exam-järjestelmässä, mutta opiskelija kirjoittaa vastauksensa konseptipaperille.
 • Paperitentit tulee aina suorittaa oman kampuksen tenttitilassa!
 • Paperitentit suositellaan suoritettavaksi maanantaisin valvonnan helpottamiseksi.

Luo tentti yleisenä tenttinä tai henkilökohtaisena tenttinä. Kirjoita tentin ohjeistukseen opiskelijalle, että hänen tulee kirjata vastaukset tenttitilasta löytyvälle konseptipaperille. Kirjoita tentin aikana näkyvään ohjeistukseen myös NIMESI ja SISÄINEN POSTIOSOITE. Opiskelijan tulee palauttaa tenttipaperinsa tenttitilasta löytyvässä kirjekuoressa, jonka päällä lukee opettajan nimi ja sisäinen postiosoite.

Voit liittää tenttikysymykset tentiin liitteenä. Huomaa, että Exam-järjestelmässä tentin tiedoissa tulee joka tapauksessa olla vähintään yksi kysymys, johon opiskelija vastaa. Jos liität kysymykset liitetiedostona tenttiin, lisää tenttiin esimerkiksi kysymys:

“Vahvistan, että olen vastannut tämän tentin liitetiedostosta löytyviin kysymyksiin ja kirjoittanut kysymykseni paperille. Palautan paperin kirjekuoressa tenttitilasta löytyvään postilaatikkoon ja kirjoitan palautuskuoren päälle tentaattorini nimen ja sisäisen postiosoitteen.”

Opiskelija voi vastata kysymykseen kirjallisesti “Vahvistan” tai voit luoda kysymyksen monivalintana, jolloin opiskelija vastaa joko “Kyllä” tai “Ei”. Opiskelijan tulee tallentaa ja palauttaa tentti myös Exam-järjestelmässä.

 


Tentin luominen

Avaa tuettu selain (Mozilla Firefox, Google Chrome) ja siirry Oulun Exam-järjestelmään osoitteessa https://exam.oulu.fi. Valitse Haka-kirjautumisen yhteydessä oikea korkeakoulu (University of Oulu tai Oulu University of Applied Sciences). Kirjaudu korkeakoulusi tunnuksilla sisään.

Jos järjestelmä pyytää sinua valitsemaan käyttäjäroolin, valitse tentaattori.

Klikkaa työpöydän oikeasta ylälaidasta uusi tentti.

Valitse tentin tyyppi.

Perustiedot

Määritä tentin perustiedot.

Liitä tentti sille toteutukselle, jolle se kuuluu. Hae toteutusta joko toteutuksen koodilla tai nimellä. Toteutuksen laajuus ja arviointiasteikon tiedot siirtyvät opintorekisteristä Exam-järjestelmään (siirtyminen tapahtuu ns. toteutuksenhaun rajapinnan kautta).

Tenttejä ei voi liittää toteutusten osille. Toteutusten osina suoritetut tentit kirjataan käsin osasuorituksena Peppiin (ks. tentin arviointi).

HUOM! Jos teet uusintatenttiä sellaiselle kurssille, jonka toteutusta ei löydy Pepistä, luo tentti liittäen se opintojakson koodille “Opintojakso”.  Syötä tentin nimeksi oikea opintojakson koodi ja sellainen nimi, josta tiedät itse, mihin kurssiin tentti liittyy.

Anna tentille helposti tunnistettava nimi. Nimen tulee olla niin selkeä ja informoiva, että opiskelija tunnistaa sen oikeaksi tentiksi ilmoittautuessaan siihen.

Henkilökohtaisissa tenteissä kirjoita tentin nimeen opiskelijan nimi (esim. Maturiteetti/Mikko Mikkonen).

Valitse tentin kieli.

Tallenna. Tentti tallentuu tenttiluonnokset-välilehdelle. (Työpöytä -> Tenttiluonnokset)

Arviointitiedot

Suoritustyypiksi tulee toteutuksen osille osasuoritus. Kokonaissuoritukset määrittävät kurssin kokonaisarvosanan. Voit muuttaa suoritustyyppiä opiskelijan palautettua suorituksen.

Tarvittaessa lisää muut tentaattorit ja tentin arvioijat. Tentaattorit saavat oikeuden hallinnoida tenttiä ja muokata tentin tietoja. Arvioijat saavat oikeuden arvioida opiskelijoiden suorituksia.

 

Ohjelmistot, välineet ja mahdollinen liite

Kaikissa Oulun tenttikoneissa on käytössä seuraavat ohjelmistot:

 • Mozilla Firefox (pääsy ainoastaan Exam-palvelimelle, netti ei käytössä!), Microsoft Word (ilman oikolukua), Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Paint, Windows Media Player, PDF-Xchange, 7-zip, Java, Java-, gcc/g++, Notepad++, C/C++, Codeblocks + Mingw, Mingw-kääntäjä, Catch-yksikkötestauskehitys, Dr. Memory, Cppcheck, Doxygen, Cpp reference offline version HTML book, NetBeans, Eclipse, Aiforia

Vain osassa tenttikoneita on käytössä seuraavat ohjelmistot. Merkitse nämä erikseen tentin tietoihin niitä tarvittaessa:

 • Kuulokkeet (koneissa, joissa on kuulokkeet, on myös VLC Media Player), piirtonäyttö, Mathcad Prime, LTspice, Moodlen Stack-tentti (alyoppi.mmg.fi), Microsoft Calc

Valitse ne ohjelmistot tai välineet, joita tentissäsi tarvitaan.

HUOM! Kuulokkeet, piirtonäyttö, LTspice ja Mathcad löytyvät vain osalta tenttikoneista. Jos et merkitse näitä tentissä tarvittaviksi ohjelmistoiksi, Exam-järjestelmä saattaa ohjata opiskelijan sellaiselle tenttikoneelle, jossa näitä ei ole käytössä.

Tenttiin voi ladata yhden tenttikohtaisen liitteen. Liite voi olla myös ZIP-paketti, johon on pakattu useampia tiedostoja. Kaikissa Oulun tenttikoneissa on ZIP-tiedostojen avausmahdollisuus (7-zip).

 

Ohjeistus

Tentin aikana näkyvään ohjeistukseen opiskelijalle voi kirjoittaa yleisiä ohjeita, esimerkiksi kuinka moneen kysymykseen tulee vastata.

Tenttivarauksen aikana näkyvään ohjeistukseen kannattaa kirjoittaa esimerkiksi kenelle tentti on tarkoitettu (esim. tietyn luentokurssin opiskelijoille).

Sähköisen tentin tiloihin ei saa viedä omia kirjoja tai laskinta. Opettaja voi antaa näille erityisluvan. Erityisluvasta tulee olla maininta tentin aikana ja tenttivarauksen aikana näkyvässä ohjeistuksessa!

 

Kysymykset

Aihealueet

Määritä aihealueet ja kysymykset kysymykset-välilehdellä.

 • Kysymykset lisätään aina tietyille aihealueille.
 • Aihealueita voi olla yksi tai useampia.
 • Aihealue voi olla esimerkiksi joukko tiettyyn aiheeseen tai kirjaan liittyviä kysymyksiä.
 • Yhdelle aihealueelle voi lisätä useita kysymyksiä.
 • Aihealueet näkyvät opiskelijoille tentissä omina sivuinaan.

 

Kirjoita aihealueelle kuvaava nimi. Halutessasi voit tarkentaa aihealuetta tai antaa erityisohjeita aihealueen kuvaus -kentässä. Voit lisätä uuden aihealueen lisää aihealue -painikkeesta.

Valinnainen aihealue kohdassa voit määritellä aihealueen suorittamisen vapaaehtoiseksi. Opiskelija voi tenttivarausta tehdessään itse päättää, haluaako hän suorittaa vapaehtoisen aihealueen.

Arvo kysymykset kohdassa voit määritellä kyseisen aihealueen kysymykset arvottaviksi. Päätät itse, kuinka monta kysymystä opiskelijalle arpoutuu kyseisestä aihealueesta. Aihealueen kysymysten tulee olla samanarvoisia (=kaikissa kysymyksissä on sama arviointiasteikko), jotta voit käyttää arvontatyökalua. Jos asetat tenttiin mahdollisuuden suorittaa tentti useammin kuin kerran, opiskelijalle saattaa arpoutua samat kysymykset kuin ensimmäisellä suorituskerralla.

 

Kysymysten lisääminen

Lisää uusi kysymys -painikkeesta lisätään aihealueen sisälle uusi kysymys. Kysymystyyppejä on viisi: esseekysymys, aukkotehtävät, monivalintakysymys (yksi oikein), monivalintakysymys (monta oikein) ja väittämäkysymys (muokattava).

Kun tenttiin luo uuden kysymyksen, se tallentuu automaattisesti kysymyspankkiin.

Kaikissa tenttityypeissä tenttikysymys lisätään tentin perustietoihin kysymysteksti-kenttään.

Arviointi-kohdassa kysymykselle määritellään arviointiasteikko (hyväksytty/hylätty tai pisteet) ja maksimipistemäärä.

Lisätiedot-kohdassa voit tarkentaa kysymyksen tietoja.

Kysymyksen omistajat -kohdassa voit lisätä kysymykselle muita omistajia. Kysymyksen omistajalla on täydet oikeudet muokata kysymystä, jos se on myös toisen omistajan tentissä.

Kysymykseen voi liittää kysymyskohtaisen liitetiedoston (HUOM! Varmista, että liitetiedoston avaamiseen soveltuva ohjelma on käytettävissä tenttikoneilla).

Kysymykseen liittyvä ohjeistus -kohdassa voit antaa lisätietoja opiskelijalle tentin aikana.

Avainsanojen avulla voit kategorisoida kysymyksesi ja löytää sen helpommin kysymyspankista.

Takaisin ylös


Kysymystyyppien erityispiirteitä

Esseekysymys

Esseekysymyksessä voit lisätä arviointikohtaan vastauksen suosituspituuden (=kuinka monta sanaa on suoriteltu vastauksen pituus). Tämä näkyy opiskelijalle.

Voit myös lisätä esseekysymykselle lisätiedot-kohdassa arviointikriteerejä helpottamaan esseevastauksen arviointia. Arviointikriteerit on tarkoitettu apuvälineeksi tentin arvioijalle, opiskelijat eivät näe arviointikriteerejä.

 

Aukkotehtävä

Aukkotehtävässä opiskelijan tulee täydentää oikea sana tekstissä olevaan aukkoon.

 1. Kirjoita tentin kysymysteksti tai väittämätyyppinen lause.
 2. Pidä kursori siinä kohdassa, johon haluat asettaa aukon opiskelijan täydennettäväksi. Klikkaa työkalurivistä kysymystekstikentän yläreunasta keltaisella pohjalla olevaa, pienen ”abc”-tekstin sisältävää kuvaketta.
 3. Lisää oikea vastausvaihtoehto tai oikeat vastausvaihtoehdot avautuvan kortin ensimmäiselle riville. Voit lisätä usean oikean vastausvaihtoehdon niin, että lisäät vastausvaihtoehtojen väliin pystyviivan |. Määrittele vastauksen tarkkuus: onko isoilla ja pienillä kirjaimilla eroa vastauksessa, onko vastaus numeerinen ja kuinka monta sanaa tulee olla oikein vastauksen arvosta (vaadittu tarkkuus).
 4. Kohdat, joihin opiskelijan tulee täyttää oikea vastaus, näkyvät kysymystekstissä tentaattorille keltaisella pohjalla. Opiskelijan näkymässä sanojen kohdalla on tyhjä aukko.

 

Monivalintakysymykset

Monivalintakysymyksiä on kahdenlaisia: yhdellä oikealla vastauksella tai monella oikealla vastauksella. Vastausvaihtoehdot lisätään lisää uusi vastausvaihtoehto-painikkeesta.

Yhdellä oikealla vastausvaihtoehdolla kysymyksen maksimipistemäärä määritellään vastausvaihtoehtojen alapuolelle. Oikea vastaus merkitään merkitsemällä täppä kysymyksen oikealla puolella olevaan palluraan. Valittu oikea vastausvaihtoehto näkyy vihreällä pohjalla.

Monella oikealla vastausvaihtoehdolla vastausvaihtoehdot määritellään pisteillä. Oikean vastauksen pistelukema on aina enemmän kuin nolla. Väärän vastauksen pistelukema on aina joko nolla tai vähemmän. Merkityt oikeat vastausvaihtoehdot näkyvät vihreällä pohjalla.

 

Väittämäkysymys

Väittämäkysymyksessä on oletuksena kolme vastausvaihtoehtoa: tosi, epätosi ja en osaa sanoa. Oikean vastauksen pistelukema on aina enemmän kuin nolla. Väärän vastauksen pistelukema on aina joko nolla tai vähemmän. Tosi ja epätösi -vastausten tekstiä voi muokata. En osaa sanoa -vastausta ei voi muokata ja sen pistelukema on aina nolla.

 

Kysymysten muokkaaminen

Tenttiin lisäämiäsi tenttikysymyksiä pääset muokkaamaan asetukset-kohdasta. Voit joko muokata kysymystä tai poistaa kysymyksen.

Asetukset-painike sijaitsee kysymykset-välilehdellä kunkin kysymyksen kohdalla oikeassa reunassa. Se koostuu Asetukset-tekstistä sekä pyöreällä, vihreällä pohjalla olevasta kynäkuvakkeesta.

HUOM! Muuta varoen monessa tentissä käytössä olevaa kysymystä. Jos muokkaat kysymystä, joka on liitetty toiseen tenttiin, muutokset näkyvät kaikissa niissä tenteissä, missä kysymykset ovat. Jos olet kopioinut toisen opettajan tentin ja muokkaat siinä olevia kysymyksiä, muokkaukset näkyvät molempien opettajien tenteissä.

Opiskelijoiden tenttisuoritusten kysymykset on suojattu jälkikäteen tapahtuvilta muokkauksilta tekemällä niistä kopiot tenttisuorituksen alkaessa. Toisin sanoen, jos opettaja muuttaa tenttikysymyksiä sen jälkeen, kun opiskelija on käynyt suorittamassa tentin, muutokset eivät tule voimaan opiskelijan tenttikysymyksissä.

Jos kysymyspankissa muokkaa tenttikysymystä, kysymyksen perustiedot päivittyvät kaikissa niissä tenteissä, mihin kysymys on liitetty. Pisteet ja kysymykseen liittyvä ohjeistus eivät kuitenkaan päivity.

 

Kysymyspankki

Voit lisätä tenttiin kysymyspankista aiemmin luomiasi kysymyksiä. Kaikki luomasi uudet kysymykset tallentuvat automaattisesti kysymyspankkiin.

Voit tarkastella, kopioida tai poistaa kysymyspankissasi olevia kysymyksiä Examin navigaatiovalikon kohdasta kysymyspankki.

Jos haluat lisätä tenttiin kysymyksiä  kysymyspankista, valitse tenttikysymyksiä lisätessäsi lisää uusi kysymys -kohdan sijasta lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista.

Ruudulle avautuu kysymyspankkisi. Merkitse täppä niihin kysymyksiin, jotka haluat lisätä tenttiin.

Klikkaa lisää valitut.

Voi etsiä kysymyksiä kysymyspankista toteutuksen koodin, tentin ja avainsanojen mukaan. Huomaa, että voit lisätä saman kysymyksen tentin eri aihealueisiin.

Takaisin ylös


Tentin julkaiseminen

Määritä tentin julkaisemiseen liittyvät asetukset julkaisuasetukset-välilehdellä.

Lisää tenttiperiodin kesto. Tenttiperiodi on ajanjakso, jonka sisällä tentin voi suorittaa. Kun tenttiin on ilmoittautumisia, tentaattori ei voi muuttaa tenttiperiodin kestoa. Jos tenttiperiodia tulee muuttaa, kun tenttiin on jo ilmoittautumisia, ole yhteydessä järjestelmätukeen.

Lisää tentin kesto (minuuttia). Tentin oletuskesto Oulun yliopistolla ja Oulun ammattikorkeakoululla on 175 minuuttia (2h 55min). Erityisjärjestelytentit voidaan järjestää 235:den minuutin (3h 55min) tentteinä.

Suorituskerrat ennen arviointia määrittää, kuinka monta kertaa opiskelija voi oma-aloitteisesti käydä suorittamassa tentin. Suositeltu suorituskertojen määrä on yksi. Arvioinnin jälkeen tentaattori voi vapauttaa tentin opiskelijan uudelleen suoritettavaksi, jos kaikki sallitut, oma-aloitteiset suorituskerrat on jo käytetty.

Ilmoituslinkki opiskelijalle näkyy julkaisuasetukset-välilehdellä lisätietona yleisissä tenteissä. Opiskelija saa automaattisesti linkin sähköpostiinsa tehtyään tenttivarauksen.

 

Henkilökohtaisissa tenteissä tentaattorin tulee lisätä opiskelija(t), jolle tentti on tarkoitettu, tentin osallistujiksi.

HUOM! Lisää opiskelijat EXAM-käyttäjistä -vaihtoehdon avulla. Älä käytä vaihoehtoa “uutena opiskelijana”. Jos opiskelijan nimeä ei löydy EXAM-käyttäjälistauksesta, pyydä opiskelijaa kirjautumaan kerran Examiin ja yritä uudelleen. Exam vaatii kertakirjautumisen jokaiselta käyttäjältä, ennen kuin käyttäjän nimi ilmestyy listaukseen.

 

 

Esikatsele tentti huolellisesti ennen julkaisua. Esikatselu vastaa suurilta osin opiskelijan tenttinäkymää. Opiskelijan tenttinäkymässä näkyy lisäksi kello, joka näyttää jäljellä olevaa tenttiaikaa sekä painikkeet tentin palauttamiseen ja keskeyttämiseen.

Takaisin ylös


Tentin arviointi

Pääset tentteihin, joissa on arviointia odottavia suorituksia, Examin työpöydän välilehdeltä arvioitavat tentit.

Tenttisuoritukset arvioidaan tentin suoritukset– tai suoritukset kysymyksittäin välilehdellä.

 

Exam lähettää tentaattorille viikoittain muistutuksen arvioimattomista suorituksista.

Jotta tieto arvioinnista menee opiskelijalle, kaikki suoritustiedot tulee täyttää ja lukita arviointi.

Oulun yliopistossa ja Oamkilla opettajalla on neljä viikkoa aikaa arvioida tenttisuoritus.

 

Suoritukset-välilehdellä näet arvioitavana olevat tenttivastaukset (=arviointia ei aloitettu), arvioidut tenttivastaukset (=arviointi on kesken) sekä lukitut tenttisuoritukset (=valmiit arvioinnit, joita ei voi enää muuttaa). Pääset tekemään arvioinnin klikkaamalla opiskelijan nimeä.

Tenttivastauksen arviointinäkymässä näet opiskelijan tenttisuorituksen. Yläreunassa näet opiskelijan nimen ja sähköpostiosoitteen, tentin suoritusajankohdan ja keston, tenttitilan ja tenttikoneen. Näet myös opiskelijan aikaisemmat suoritukset kyseiseen tenttiin (opiskelijan tenttikerrat). Jos tenttivastauksessa on liite, se näkyy myös.

Pisteytä kunkin kysymyksen vastaus sillä arvosteluasteikolla, jonka olet asettanut tenttikysymykseen kysymystä luodessasi.

Arvioidessasi voit kirjoittaa palautetta opiskelijalle. Palautelaatikko on tekstilaatikko näytön vasemmassa reunassa, jonka saa auki vihreällä taustalla olevasta nuolisymbolista. Voit lisätä palautteeseen halutessasi liitteen. Palaute tallentuu automaattisesti ja lähtee opiskelijalle, kun olet lukinnut arvioinnin. Opiskelija näkee palautteen omasta Examistaan.

Jos tentissä on useampi arvioija, suorituksen saa lukita vasta kun kaikki arvioijat ovat käyneet tallentamassa pistemäärän suoritukselle. Ainoastaan tentin tentaattori voi lukita arvioinnin ja syöttää tentin kokonaisarvosanan.

Kun olet pisteyttänyt kaikki vastaukset, syötä suoritustiedot sivun alareunassa. Näet suoritustiedot-kohdasta opiskelijan kokonaispisteet, arvioinnin tilanteen, tentaattorit ja tentin arvioijat. Voit halutessasi lisätä arvioinnin lisätiedot opintorekisteriin tai lähettää sähköpostia muille arvioijille.

Valitse tentin arvosana, tentin suoritustyyppi (osa- tai kokonaissuoritus), suorituskieli ja opintopisteet.

Jos haluat vielä muokata arviointia, tallenna muutokset. Arviointi jää keskeneräiseksi.

Jos arviointi on valmis, lukitse arviointi. Arviointi lukittuu eikä sitä voi enää muuttaa.

 

Osasuoritusten arviointi

Osasuoritus tarkoittaa, että tentin arvosana ei saa määrittää koko opintojakson arvosanaa. Valitse tentin arvosanaksi ei arviointia ja suoritustyypiksi osasuoritus. Lukitse arviointi.

Osasuoritukset tulee viedä käsin opintotietojärjestelmään. Oamkilla opettajat vievät tiedot opintotietojärjestelmään itse. Oulun yliopistolla opettajat ilmoittavat osasuoritusten tiedot oman tiedekunnan lähipalveluihin, jossa koulutussihteerit kirjaavat ne opintotietojärjestelmään.

 

Kokonaissuoritusten arviointi (EI KÄYTÖSSÄ!)

Kokonaissuoritus tarkoittaa, että tentin arvosana tulee koko kurssin arvosanaksi. Syötä tentin arvosana ja suoritustyypiksi kokonaissuoritus. Lukitse arviointi.

Oamkilla ei ole käytössä suoritusrajapintaa, eli opettajat siirtävät suoritustiedot käsin opintotietojärjestelmään.

 

Automaattinen arviointi

Monivalintakysymyksissä, väittämäkysymyksessä ja aukkotehtävässä on käytössä automaattinen arviointi. Exam pisteyttää automaattisesti näihin kysymyksiin annetut vastaukset. Examin antama pisteytys näkyy vastauksen vasemmassa yläkulmassa. Voit halutessasi ohittaa automaattisen arvioinnin syöttämällä itse kysymyksen pistemäärän.

Jos tentissä on ainoastaan automaattisesti arvioitavia kysymyksiä, tenttiin voi lisätä automaattisen kokonaisarvioinnin. Automaattisen arvioinnin valintakohta ilmestyy tentin julkaisuasetukset-välilehden alaosaan.

Ota automaattinen arviointi käyttöön klikkaamalla vihreällä pohjalla olevaa ota käyttöön -painiketta.

Kun klikkaat automaattisen arvioinnin käyttöön, Examin näkymään ilmestyy kolme saraketta: tentin arvosana, prosenttia kokonaismäärästä ja pisteet (arvosanan alaraja).

Määrittele keskimmäisen sarakkeen kohdalla oleviin kenttiin tentin arvosanajakaumat prosenttiosuuksina (%) kokonaispistemäärästä. Keskimmäisen sarakkeen vasemmalla puolella on tentin arvosana ja oikealla puolella pisteet. Oikeanpuoleisessa pistesarakkeessa näkyy vasemmassa sarakkeessa näkyvän arvosanan alaraja, joka perustuu keskimmäisen sarakkeen prosenttilukuun.

HUOM! Jos lisäät tenttiin myöhemmin kysymyksiä, prosenttijakauma tulee korjata.

 

Lopuksi valitse ajankohta, jolloin automaattisen arvioinnin tulos julkaistaan opiskelijalle.

Jos tentti on valmis, tallenna ja julkaise. Jos haluat vielä tehdä muutoksia tenttiin, tallenna luonnokseksi.

Kun opiskelija on suorittanut tentin ja saa tiedon suoriutumisestaan, arvioinnissa näkyy merkintä ”automaattisesti arvioitu”.

Tentaattorin tulee vielä käydä klikkaamassa lukitse ja tiedota opiskelijaa tentin suoritukset-näkymässä. Tällöin suoritus lukittuu eikä ole muokattavissa. Ilman lukitsemista järjestelmä muistuttaa opettajaa arvioimattomista tenttivastauksista kerran viikossa.

 

Kysymyskohtainen arviointi

Kysymyskohtaisessa arvioinnissa voit arvioida vastauksia tenttinäkymän sijasta kysymyksittäin.

Kysymyskohtaisen arvioinnin saat näkyviin suoritukset kysymyksittäin -välilehdeltä.

Listalla näkyvät kaikki tentissä olevat esseekysymykset.  Kysymyksen kohdalla oleva luku kertoo, montako vastausta tähän kysymykseen on ja montako niistä on arvioitu.

Näkymässä voit valita arvioinnin kohteeksi haluamasi kysymykset. Kysymysten valinnan jälkeen klikkaa arvioi valitut -painiketta.

Kysymyskohtaisessa arviointinäkymässä näet valitsemiesi kysymysten vastaukset, jotka on jaettu välilehdille: arvioimattomat, arvioidut ja lukitut.

 • Arvioimattomat-tilassa oleviin kysymyksiin tentaattori ja arvioija pääsevät tekemään arvioinnin.
 • Arvioidut-tilassa olevien kysymysten arviointia pääsee muokkaamaan tentaattori sekä arvioija, jos tentille ei ole annettu arvosanaa. Kun tenttiin on merkitty arvosana, kysymyksen arviointia voi muuttaa vain tentaattori.
 • Lukitut-välilehdellä olevien kysymysten arviointia ei pääse muokkaamaan, koska tentin arviointi on lukittu.

Kysymyksen arvioinnin (pisteiden syöttämisen) jälkeen voit siirtää kysymyksen arvioidut-tilaan ja tieto päivittyy myös kokonaistilanteeseen. Kun kaikki kyseisen kysymyksen vastaukset on arvioitu, siirtyy kysymys valmiit-tilaan.

HUOM! Jos tenttikysymys on muuttunut sen jälkeen, kun opiskelija on sen suorittanut, tulee siitä huomioruutu vastauksen yhteydessä (eli kysymys, johon opiskelija on vastannut, ei ole aivan sama kuin alkuperäinen kysymys).

Tentaattorina pääset antamaa arvosanan ja lukitsemaan tentin arvioinnin vain tenttikohtaisessa näkymässä.

Merkitse tentin arvosana ja tallenna muutokset, jonka voit vielä muuttaa ennen tentin arviointia. Tentti, johon on merkitty arvosana, mutta ei lukittu, siirtyy Arvioidut tenttivastaukset -listaan.

Kun tentin arviointi on valmis, lukitse arviointi valitsemalla lukitse arviointi.

 

Pika-arviointi

Pika-arviointipainike löytyy tentin suoritukset-välilehdeltä kohdasta: arvioitavana olevat tenttivastaukset. Painike on sivun oikeassa reunassa vihreällä pohjalla. Sen vasemmalla puolella on lataa liitteet-painike samanlaisella myös vihreällä pohjalla.

HUOM! Älä käytä lataa liitteet-painiketta! Tämä ominaisuus ei ole käytössä Oulun Examissa.

Pika-arvioinnissa tentaattori antaa ainoastaan tentin loppuarvosanan ja halutessaan sanallisen palautteen. Pika-arviointi toimii, jos tentissä on käytetty automaattista kysymysten arviointia ja/tai jos tentaattori on jo tarkistanut ja arvioinut tenttivastaukset erikseen.

Kun klikkaat pika-arviointi, näet tentin suorituksista listaukset. Listauksen oikeasta reunasta näet suorituksen kokonaispistemäärän. Syötä tentin arvosana. Lisää halutessasi sanallinen palaute muokkaa-painikkeesta. Tallenna arvioinnit.

 

Pika-arviointi CSV-tiedostosta

Voit halutessasi tuoda arvioinnit CSV-tiedostosta. Klikkaa sivun alareunasta Luo CSV-tiedostopohja arvosanojen tuontia varten. Tiedostossa on valmiiksi apukenttinä opiskelijan tiedot, mutta ainoastaan palaute ja arvosana tuodaan Examiin.

 1. Avaa tiedosto Excelissä ja maalaa ensimmäinen sarake klikkaamalla A:ta. Tiedot on eroteltu pilkuilla.
 2. Järjestä tiedot sarakkeisiin valitsemalla Excelissä Data > Text to Columns
 3. Valitse ikkunassa Delimited-valinta ja jatka klikkaamalla Next-painiketta.
 4. Valitse tietojen erottelumerkiksi Comma ja jatka klikkaamalla Next-painiketta.
 5. Klikkaa Finish.
 6. Lisää arvosanat Grade-sarakkeeseen ja sanallinen palaute Feedback-sarakkeeseen.
 7. Tallenna tiedosto CSV-muodossa (.csv) Jos arviointi jää kesken, voit tallentaa ja jatkaa myöhemmin.
 8. Palaa Examiin ja klikkaa tuo arvosanat CSV-tiedostosta-linkkiä.
 9. Etsi tietokoneeltasi CSV-tiedosto, johon on täydensit arvosanan ja arvioinnin.
 10. Tallenna arvioinnit.

Takaisin ylös


Tentin vapauttaminen uusintasuoritusta varten

Yleisen tentin julkaisuasetuksiin määritellään, kuinka monta kertaa opiskelija voi suorittaa tentin ennen arviointia. Vaihtehdot ovat 1, 2, 3, 4, 5 kertaa tai loputtomasti.  Oletusmäärä Oulun Examissa on yksi (1).

Kun opiskelija on käyttänyt kaikki merkityt suorituskerrat, hän voi uusintatapauksessa ilmoittautua tenttiin vasta sitten, kun tentaattori on arvioinut tentin. Huomaa, että tenttiperiodin tulee olla käynnissä: opiskelija ei voi ilmoittautua tenttiin, jonka tenttiperiodi on sulkeutunut.

Jos tentin saa suorittaa useammin kuin kerran, opiskelija voi tehdä uudet suoritukset halutessaan vaikka saman päivän aikana.

Suorituskerroiksi lasketaan 1) tentit, jotka opiskelija palauttaa ja 2) tentit, joiden suorittamisen opiskelija keskeyttää.

Tenteistä, joihin opiskelija jättää saapumatta (=”no-show”), ei kulu suorituskertoja. Ne jäävät kuitenkin näkymään opiskelijan tenttitietohistoriaan.

Tentaattori voi vapauttaa suorituksen uudelleen varattavaksi, jos opiskelija keskeyttää tentin ja kaikki suorituskerrat on käytetty tai jos opiskelija on käyttänyt kaikki tentin suorituskerrat, mutta haluaa uusia tentin.

Ohje suoritetun tentin vapauttamiseksi

 1. Siirry Examin vasemmassa navigaatiopalkissa varaukset -välilehdelle.
 2. Etsi opiskelijan varaus rajaamalla päivämäärän, opiskelijan nimen, tentin nimen tai suorituksen vaiheen avulla.
 3. Siirry listassa oikean opiskelijan kohdalle. Opiskelijan nimen kohdalla sivun oikeassa reunassa on suorituksen vaihe -sarake.
 4. Klikkaa suorituksen vaihe -sarakkeessa olevaa vapauta-painiketta. Painike näkyy, jos tenttiperiodia on vielä jäljellä ja tentti on mahdollista uusia.
 5. Ohjeista opiskelijaa tekemään tenttivaraus.

Ohje keskeytetyn suorituksen vapauttamiseksi

 1. Avaa tentin tiedot.
 2. Siirry tentin suoritukset-välilehdelle.
 3. Avaa keskeytetyt tenttisuoritukset.
 4. Etsi oikea opiskelija listalta nimen, sähköpostiosoitteen tai tenttiin varatun ajankohdan mukaan.
 5. Klikkaa opiskelijan kohdalta vapauta -painiketta. Painike näkyy, jos tenttiperiodia on vielä jäljellä ja tentti on mahdollista uusia.
 6. Ohjeista opiskelijaa tekemään tenttivaraus.

Takaisin ylös


Kypsyysnäyte (maturiteetti)

Oulun Examissa sähköiset kypsyysnäytteet toteutetaan henkilökohtaisina tentteinä.

Luo kypsyysnäyte kuten loisit henkilökohtaisen tentin. Huomioi kuitenkin alla listatut erityispiirteet:

 • Nimeä kypsyysnäyte aina muodossa Maturiteetti/Opiskelijan nimi tai Kypsyysnäyte/Opiskelijan nimi.
 • Oulun yliopistolla kypsyysnäyte liitetään sille toteutuksen koodille, johon se kuuluu.
 • Oulun ammattikorkeakoululla kypsyysnäytteet liitetään toteutuksen koodille YYY10 Kypsyysnäyte.
 • Kypsyysnäytteen kesto on aina 3 tuntia (180 minuuttia).
 • Kypsyysnäytteen arvosana-asteikoksi valitaan Hyväksytty-Hylätty ja suoritustyypiksi osasuoritus.
 • Kysymystyyppi kypsyysnäytteessä on aina essee.
 • Tarkista korkeakoulukohtainen kypsyysnäytteen suorituspituus (sanoja) ja merkitse se esseetehtävän tarkenteeksi.
 • Jos kypsyysnäyte tai kielentarkastus hylätään, opiskelijalle tulee luoda uusi kypsyysnäyte.

Kielentarkastus

Kielentarkastaja lisätään tentin arvioijaksi. Arvioijia voi lisätä tentin perustiedot-välilehdellä.

Kun opiskelija on suorittanut tentin, tentaattori arvioi ensin kypsyysnäytteen sisällön. Jos sisältö on hyväksytty, tentaattori pyytää kielentarkastajaa suorittamaan kielentarkastus korkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Tentin suoritukset-välilehdellä kielentarkastajan nimi näkyy arvioinnin tilanne -sarakkeessa. Jos kielentarkastus on kesken, kielentarkastajan nimi näkyy punaisella. Jos kielentarkastajan nimi näkyy vihreällä, tarkastus on hänen osaltaan valmis.

 

Ohje kielentarkastajalle:

 1. Avaa tentin suoritukset -välilehti. Nimesi näkyy punaisella arvioinnin tilanne -sarakkeessa.
 2. Avaa suoritus. Kirjaa kysymyskohtainen pistemäärä kielentarkastuksesta ja lisää sanallinen palaute palaute opiskelijalle -kenttään.
 3. Sivun alareunassa on suoritustiedot -ikkuna. Ikkunan oikeassa reunassa on kohta arvioinnin tilanne ja sen oikealla puolella kielentarkastajien nimet. Valitse oman nimesi kohdalta vetovalikosta valmis, kun olet suorittanut kielentarkastuksen. HUOM! Älä klikkaa tallenna, sillä muuten muut arvioijat eivät pääse muokkaamaan arviointejaan.
 4. Palaa tentin suoritukset -näkymään. Nyt nimesi näkyy arvioinnin tilanne -sarakkeessa vihreällä.

 

Kielentarkastuksen jälkeen tentaattori näkee kielentarkastajan antaman arvion ja mahdollisen palautteen opiskelijalle. Tentaattori voi vielä muokata kielentarkastajan antamaa palautetta tai lisätä oman palautteensa.

Tentaattori antaa kypsyysnäytteelle lopullisen arvioinnin ja lukitsee arvioinnin. Kun arviointi on lukittu, opiskelija näkee palautteen ja arvioinnin omasta Exam-järjestelmästään.

Opiskelija saa sähköposti-ilmoituksen arvioinnin lukitsemisesta.


Käyttöoikeudet

Tentaattori

Exam-järjestelmään kirjaudutaan oman korkeakoulun Haka-tunnuksilla.

Opettajat operoivat Exam-järjestelmässä tentaattori-tunnuksella. Kun kirjaudut järjestelmään, järjestelmän tulisi tarjota sinulle kahta roolia: opiskelija (student) tai tentaattori (examiner). Jos sinulta puuttuu jokin näistä oikeuksista, ole yhteydessä järjestelmätukeen e-exam@oulu.fi.

Tentaattori voi luoda uusia tenttejä, hallinnoida kysymyspankkia ja arvioida suorituksia. Jos sinulta puuttuu jokin näistä oikeuksista, ole yhteydessä järjestelmätukeen e-exam@oulu.fi.

 

UFO-tunnus (Oulun yliopisto)

Lue lisätietoa määräaikaisesta UFO-tunnuksesta (Oulun yliopiston henkilöstösivu Patiossa)

Jos sinulla on käytössäsi määräaikainen UFO-tunnus ja käytät sähköistä tenttiä, toimi näin: kirjaudu kerran Oulun Exam-järjestelmään. Pyydä tentaattorioikeudet järjestelmätuesta e-exam@oulu.fi. Kirjoita viestiin nimesi, tiedekuntasi ja pyyntö tentaattorin käyttöoikeudesta. Kun oikeudet on asetettu, saat vahvistusviestin sähköpostiisi.

 

Takaisin ylös


Tenttivilppi ja sääntörikkeet

Sähköisen tentin pääkäyttäjät ja ylläpitäjät suorittavat sähköisen tentin valvontaa kameravalvonnan avulla. Lisäksi sähköisiin tenttitiloihin tehdään satunnaisia pistotarkastuksia.

Ylläpitäjät ovat koulutuksen lähipalveluiden nimettyjä työntekijöitä. Pääkäyttäjät ovat Exam-järjestelmän pääkäyttäjiä, jotka toimivat muun muassa E-examin järjestelmätukena osoitteessa e-exam@oulu.fi.

Jos valvonnassa havaitaan sääntörike, joka ei johda vilppiepäilykseen vaan huomautus riittää, valvojat lähettävät huomautuksen suoraan opiskelijan sähköpostiin ja tarvittaessa tentin vastuuopettajalle tiedoksi.

Jos valvonnassa huomataan sääntörike, joka johtaa vilppiepäilyyn, vilppiepäilyt ilmoitetaan ensin järjestelmän pääkäyttäjille. Pääkäyttäjät tarkistavat vilppiepäilytilanteen ja vievät asian eteenpäin.

Oulun yliopistossa pääkäyttäjä täyttää vilppiepäilyn ilmoittamislomakkeen. Pääkäyttäjä toimittaa lomakkeen tentin vastuuopettajalle. Vastuuopettaja tutustuu lomakkeeseen ja välittää sen koulutusdekaanille. Koulutusdekaani tekee asiasta virallisen päätöksen. Tutustu Oulun yliopiston vilppitapausten käsittelyohjeeseen täällä.

Oamkilla pääkäyttäjä lähettää tarkat tiedot ja tapahtuman kuvauksen sähköpostitse tentin vastuuopettajalle. Tentin vastuuopettaja tutustuu epäilyyn ja välittää tiedon edelleen johtavalle koulutusasiantuntijalle. Johtava koulutusasiantuntija tekee asiasta virallisen päätöksen. Tutustu Oamkin ohjeisiin vilppitapausten käsittelystä täällä.

Tentin vastuuopettajalla on mahdollisuus tutustua vilppiepäilyyn liittyviin kameravalvonnan tallenteisiin pääkäyttäjän tuella.

 

Takaisin ylös

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oamk , Oamkin henkilöstölle, Oulun yliopiston henkilöstölle, saavutettava sisältö, UniOulu ja tageilla , , , , . Lisää permalink suosikkeihisi.