Skip to content

Sähköinen tenttijärjestelmä (EXAM) Opettajan ohje


Avainsanat: , , , ,

 

Kirjaudu Oulun EXAM-järjestelmään tästä

Ota yhteyttä järjestelmätukeen

Tutustu opiskelijoiden EXAM-ohjeisiin

 

Ajankohtaista

Kesän poikkeusaukioloajat

Sähköinen tenttipalvelu ja EXAM-järjestelmä lomailee kesällä 19.6.-9.7.2023. Sähköisen tentin tilat, EXAM-järjestelmä ja EXAM-tuki on tällöin kiinni. Kesäloman aikana tenttejä ei voi suorittaa tavallisina tentteinä, omakonetentteinä eikä tenttivierailuina.

 

Sähköisen tentin uutiskirje 02/2023: Microdicom, omakonetentit ja arviointien kirjaaminen Peppiin

Sähköisen tentin uutiskirje 02/2023 Patiossa

Sähköisen tentin uutiskirje 02/2023 Heimossa

 

Opiskelijan identifioiminen EXAMissa

Pepissä käytetään opiskelijanumeroiden sijaan opiskeluoikeusnumeroita. Erityisesti Oulun yliopiston opiskelijoilla saattaa olla useita eri opiskeluoikeusnumeroita.

Opiskeluoikeusnumero ei siirry EXAMiin, vaan EXAMissa opiskelijan nimen kohdalla näkyy joko Peppi ID tai Oppijan ID. Pystyt tarkistamaan nämä tunnisteet Pepistä.

 

Ohje Oulun yliopiston opettajille opiskelijan identifioimisesta Pepissä.

Ohje Oamkin opettajille opiskelijoiden tietojen selaamisesta Pepissä.

 

Teko-opintojakson koodi on poistunut käytöstä

Oulun EXAMissa on ollut opettajien käytettävissä teko-opintojakson koodi, joka löytyy EXAMista koodilla Opintojakso. Tämä otettiin käyttöön Peppi-järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi.

Nyt, kun Peppi on saatu käyttöön, teko-opintojaksokoodi on poistettu EXAMista. Käytä jatkossa toteutuksen koodia (Oulun yliopisto) tai opintojakson koodia (Oamk) tentin luomiseksi. Lue ohjeet kohdasta Tentin luominen.

 

Omakonetentti käytössä

Omakonetentti nyt käytössä Oulun EXAMissa

Lue lisää Omakonetentistä täältä.

 


Sisältö

Perusohjeet:

 1. Tenttityypit
 2. Tentin luominen
 3. Kysymystyyppien erityispiirteitä
 4. Tentin julkaiseminen
 5. Tentin arviointi

Lisäohjeita:

 1. Omakonetentti
 2. Tentin suorittaminen häiriöttömässä tenttitilassa
 3. Piirtonäytön käyttö tentissä
 4. Paperitentti
 5. Tentin vapauttaminen uusintasuoritusta varten
 6. Kypsyysnäytteen toteuttaminen
 7. Avainsanan lisääminen kysymykseen
 8. Erikoislääkärikuulustelut (OY)
 9. Käyttöoikeudet
 10. Säännöt opiskelijoille
 11. Tentin valvonta
 12. Toiminta tenttivilppiä ja sääntörikkeitä havaitessa
 13. Tenttivarausten ja -suoritusten selailu

Tenttityypit

Yleinen tentti

 • Yleinen tentti on kaikille opiskelijoille avoin tentti. Siihen pystyy ilmoittautumaan kuka tahansa. Tavalliset kurssitentit kannattaa järjestää yleisenä tenttinä.
 • Yleisen tentin kesto on 3 tuntia (175 minuuttia).
 • Jos opiskelijalla on todistetusti tarve erityisjärjestelyihin tentissä, esimerkiksi tarve pidempään tenttiaikaan, hänelle luodaan henkilökohtainen tentti.
 • Tentaattori voi päättää, kuinka monta kertaa opiskelija voi suorittaa tentin oma-aloitteisesti: 1, 2, 3, 4, 5 kertaa tai äärettömästi. Suositus on 1 yksi kerta. Tentaattori voi tarvittaessa vapauttaa opiskelijalle suorituskertoja, jos opiskelija on käyttänyt kaikki oma-aloitteiset suorituskerrat.

Henkilökohtainen tentti

 • Henkilökohtainen tentti on tietylle, yksittäiselle opiskelijalle osoitettu tentti. Muut opiskelijat eivät voi ilmoittautua tenttiin.
 • Tentaattorin tulee lisätä tenttiin se osallistuja, kenelle tentti on osoitettu. HUOM! Lisää osallistuja aina EXAM-käyttäjistä nimellä, älä sähköpostilla. Lue lisää kohdasta Tentin julkaiseminen.
 • Opiskelijoille, joilla on todistetusti tarve pidennettyyn 4 tunnin tenttiaikaan (235 minuuttia), tentti järjestetään henkilökohtaisena tenttinä.
 • Henkilökohtaisessa tentissä tentin suoritusmahdollisuuksia on aina yksi. Uusintatapauksessa opiskelijalle tulee luoda uusi tentti.
 • Oulun Examissa kypsyysnäytteet luodaan henkilökohtaisina tentteinä.

Yhteistentti

 • Yhteistentin avulla on mahdollista järjestää yhteinen tentti usean eri korkeakoulun välillä. Yhteistentit ovat käytössä esimerkiksi valtakunnallisissa erikoislääkärikuulusteluissa.
 • Opettajat eivät saa luoda yhteistenttiä itse. Jos yhteistentille on tarve, ole yhteydessä järjestelmätukeen osoitteeseen e-exam@oulu.fi.
 • Jos sinut on lisätty yhteistenttiin, pääset tentin tietoihin (esim. muokkaamaan tenttiä tai arvioimaan suorituksia) hakemalla tenttiä tentin nimellä kohdasta Yhteistentit Työpöydän alta löydät välilehden Yhteistentit

Omakonetentti

 • Omakonetentti tarjoaa mahdollisuuden käyttää EXAM-järjestelmää alkuperäisen, tenttiakvaarioihin sitoutuneen konseptin ulkopuolella.
 • Opiskelija voi suorittaa tentin esimerkiksi omalla tietokoneellaan.
 • Omakonetentti mahdollistaa esimerkiksi luentojen yhteydessä pidettävät EXAM-tentit tai kotona suoritettavat EXAM-tentit.
 • Omakonetentin voi toteuttaa joko avoimena tai rajattuna. Avoimessa omakonetentissä opiskelijalla on käytössään kaikki koneen tiedostot ja internet. Rajoitetussa omakonetentissä opiskelijan pääsy internetiin tai tiedostoihin rajataan Safe Exam Browserilla.
 • Tarkemmat ohjeet löytyvät kohdasta Omakonetentti.

Tentin luominen

Avaa tuettu selain (Mozilla Firefox, Google Chrome) ja siirry Oulun Exam-järjestelmään osoitteessa https://exam.oulu.fi. Valitse Haka-kirjautumisen yhteydessä oikea korkeakoulu (University of Oulu tai Oulu University of Applied Sciences). Kirjaudu korkeakoulusi tunnuksilla sisään.

Jos järjestelmä pyytää sinua valitsemaan käyttäjäroolin, valitse tentaattori.

Klikkaa työpöydän oikeasta ylälaidasta uusi tentti.

Valitse tentin tyyppi (lue yleisen ja henkilökohtaisen tenttityyppien erot yltä) ja tenttimistavaksi EXAM-tenttitila. EXAM-tenttitila tarkoittaa, että opiskelija suorittaa tentin valvotuissa Examinarium-tiloissa. Sähköisen tentin tiloista löytyy lisätietoa opiskelijan ohjesivulta.

Jos teet omakonetentin, valitse Omakone-rajoitettu tai Omakone-avoin. HUOM! Omakonetentti eroaa EXAM-tenttitilassa suoritettavista tenteistä. Lue ohjeet omakonetentin tekemisestä täältä.

 

Perustiedot

Määritä tentin perustiedot.

Oulun yliopistossa tentti liitetään sille toteutukselle, jolle se kuuluu. Hae toteutusta joko toteutuksen koodilla tai nimellä. HUOM! Kirjoita toteutuksen koko koodi “Opintojakson kodi” -kenttään. Toteutuksen laajuus ja arviointiasteikon tiedot siirtyvät opintorekisteristä EXAM-järjestelmään.

Tenttejä ei voi liittää toteutusten osille. Toteutusten osina suoritetut tentit kirjataan käsin osasuorituksena Peppiin (ks. tentin arviointi).

Oamkilla tentit liitetään opintojakson koodille. Hae opintojaksoa opintojakson nimellä tai koodilla. HUOM! Kirjoita opintojakson koko koodi “Opintojakson koodi” -kenttään. Opintojakson laajuus ja arviointiasteikon tiedot siirtyvät opintorekisteristä EXAM-järjestelmään.

Anna tentille helposti tunnistettava nimi. Nimen tulee olla niin selkeä ja informoiva, että opiskelija tunnistaa sen oikeaksi tentiksi ilmoittautuessaan siihen.

Henkilökohtaisissa tenteissä kirjoita tentin nimeen opiskelijan nimi (esim. Maturiteetti/Mikko Mikkonen).

Valitse tentin kieli.

Tallenna. Tentti tallentuu tenttiluonnokset-välilehdelle. (Työpöytä -> Tenttiluonnokset)

Arviointitiedot

Suoritustyypiksi tulee toteutuksen osille osasuoritus. Kokonaissuoritukset määrittävät kurssin kokonaisarvosanan. Voit muuttaa suoritustyyppiä opiskelijan palautettua suorituksen.

Tarvittaessa lisää muut tentaattorit ja tentin arvioijat. Tentaattorit saavat oikeuden hallinnoida tenttiä ja muokata tentin tietoja. Arvioijat saavat oikeuden arvioida opiskelijoiden suorituksia.

 

Ohjelmistot, välineet ja mahdollinen liite

Kaikissa Oulun tenttikoneissa on käytössä seuraavat ohjelmistot:

 • Mozilla Firefox (pääsy ainoastaan Exam-palvelimelle, netti ei käytössä!), Microsoft Word (ilman oikolukua), Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Paint, Windows Media Player, PDF-Xchange, 7-zip, Java, Java-, gcc/g++, Notepad++, C/C++, Codeblocks + Mingw, Mingw-kääntäjä, Catch-yksikkötestauskehitys, Dr. Memory, Cppcheck, Doxygen, Cpp reference offline version HTML book, NetBeans, Eclipse, Aiforia

Vain osassa tenttikoneita on käytössä seuraavat ohjelmistot. Merkitse nämä erikseen tentin tietoihin niitä tarvittaessa:

 • Kuulokkeet (koneissa, joissa on kuulokkeet, on myös VLC Media Player), piirtonäyttö, Mathcad Prime, LTspice, Moodlen Stack-tentti (alyoppi.mmg.fi), Microsoft Calc, Microdicom Viewer
  • HUOM! Jos et merkitse näitä erikseen tentissä tarvittaviksi ohjelmistoiksi, EXAM-järjestelmä saattaa ohjata opiskelijan sellaiselle tenttikoneelle, jossa näitä ei ole käytössä.

Tentissä tarvittavat liitteet lisätään tentin Perustiedot-välilehdellä kohdassa”Erityisvaatimukset tenttikoneille ja tentin liitteet”. Valitse kohdan “Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot” vieressä olevasta valikosta ne ohjelmistot, joita opiskelija tarvitsee tentissä.

 

Tenttiin voi ladata yhden tenttikohtaisen liitteen. Liite voi olla myös ZIP-paketti, johon on pakattu useampia tiedostoja. Kaikissa Oulun tenttikoneissa on ZIP-tiedostojen avausmahdollisuus (7-zip).

 

Ohjeistus

Sähköisen tentin tiloihin ei saa viedä omia kirjoja tai laskinta. Opettaja voi kuitenkin antaa näille erityisluvan tentin luonteesta riippuen. Erityisluvasta tulee olla maininta tentin aikana ja tenttivarauksen aikana näkyvässä ohjeistuksessa! Jos ohjeistusta ei ole ja opiskelijalla on tentissä mukanaan esimerkiksi kirjallista materiaalia, opiskelijasta tehdään heti vilppiepäilyilmoitus.

Tentin aikana näkyvään ohjeistukseen opiskelijalle voi kirjoittaa yleisiä ohjeita, esimerkiksi kuinka moneen kysymykseen tulee vastata.

Tenttivarauksen aikana näkyvään ohjeistukseen kannattaa kirjoittaa esimerkiksi kenelle tentti on tarkoitettu (esim. tietyn luentokurssin opiskelijoille).

Takaisin ylös


Kysymykset

Aihealueet

Määritä aihealueet ja kysymykset kysymykset-välilehdellä.

 • Kysymykset lisätään aina tietyille aihealueille.
 • Aihealueita voi olla yksi tai useampia.
 • Aihealue voi olla esimerkiksi joukko tiettyyn aiheeseen tai kirjaan liittyviä kysymyksiä.
 • Yhdelle aihealueelle voi lisätä useita kysymyksiä.
 • Aihealueet näkyvät opiskelijoille tentissä omina sivuinaan.

 

Kirjoita aihealueelle kuvaava nimi. Halutessasi voit tarkentaa aihealuetta tai antaa erityisohjeita aihealueen kuvaus -kentässä. Voit lisätä uuden aihealueen lisää aihealue -painikkeesta.

Valinnainen aihealue kohdassa voit määritellä aihealueen suorittamisen vapaaehtoiseksi. Opiskelija voi tenttivarausta tehdessään itse päättää, haluaako hän suorittaa vapaehtoisen aihealueen.

Arvo kysymykset kohdassa voit määritellä kyseisen aihealueen kysymykset arvottaviksi. Päätät itse, kuinka monta kysymystä opiskelijalle arpoutuu kyseisestä aihealueesta. Aihealueen kysymysten tulee olla samanarvoisia (=kaikissa kysymyksissä on sama arviointiasteikko), jotta voit käyttää arvontatyökalua. Jos asetat tenttiin mahdollisuuden suorittaa tentti useammin kuin kerran, opiskelijalle saattaa arpoutua samat kysymykset kuin ensimmäisellä suorituskerralla.

 

Kysymysten lisääminen

Lisää uusi kysymys -painikkeesta lisätään aihealueen sisälle uusi kysymys. Kysymystyyppejä on viisi: esseekysymys, aukkotehtävät, monivalintakysymys (yksi oikein), monivalintakysymys (monta oikein) ja väittämäkysymys (muokattava).

Kun tenttiin luo uuden kysymyksen, se tallentuu automaattisesti kysymyspankkiin.

Kaikissa tenttityypeissä tenttikysymys lisätään tentin perustietoihin kysymysteksti-kenttään.

Arviointi-kohdassa kysymykselle määritellään arviointiasteikko (hyväksytty/hylätty tai pisteet) ja maksimipistemäärä.

Lisätiedot-kohdassa voit tarkentaa kysymyksen tietoja.

Kysymyksen omistajat -kohdassa voit lisätä kysymykselle muita omistajia. Kysymyksen omistajalla on täydet oikeudet muokata kysymystä, jos se on myös toisen omistajan tentissä.

Kysymykseen voi liittää kysymyskohtaisen liitetiedoston (HUOM! Varmista, että liitetiedoston avaamiseen soveltuva ohjelma on käytettävissä tenttikoneilla).

Kysymykseen liittyvä ohjeistus -kohdassa voit antaa lisätietoja opiskelijalle tentin aikana.

Avainsanojen avulla voit kategorisoida kysymyksesi ja löytää sen helpommin kysymyspankista.

Takaisin ylös


Kysymystyyppien erityispiirteitä

Esseekysymys

Esseekysymyksessä voit lisätä arviointikohtaan vastauksen suosituspituuden (=kuinka monta sanaa on suoriteltu vastauksen pituus). Tämä näkyy opiskelijalle.

Voit myös lisätä esseekysymykselle lisätiedot-kohdassa arviointikriteerejä helpottamaan esseevastauksen arviointia. Arviointikriteerit on tarkoitettu apuvälineeksi tentin arvioijalle, opiskelijat eivät näe arviointikriteerejä.

 

Aukkotehtävä

Aukkotehtävässä opiskelijan tulee täydentää oikea sana tekstissä olevaan aukkoon.

Yhdessä kysymyksessä voi olla monta aukkoa. Aukot voivat olla tekstiä tai numeroita.

Kysymykselle annetaan kokonaispisteet, ja järjestelmä painottaa aukkojen pistemäärän kysymyksen kokonaispistemäärän  mukaan. Painotusta ei voi muuttaa.

Esimerkki: Tehtävän maksimipistemäärä on 5

 • Jos kysymyksessä on 5 aukkoa, yhden aukon pistemäärä on 1. Eli jos opiskelija vastaa oikein kahteen aukkoon viidestä, hänen tuloksensa aukkotehtävästä on 2/5.
 • Jos kysymyksessä 2 aukkoa, yhden aukon pistemäärä on 2,5. Eli jos opiskelija vastaa oikein yhteen aukkoon kahdesta, hänen tuloksensa aukkotehtävästä on 2,5/5.

Aukon oikean vastauksen asetuksissa

 • voi asettaa monta oikeaa vaihtoehtoa.
 • voi käyttää asteriskia *  sanan alussa/lopussa, jolloin järjestelmä hyväksyy oikeaksi vastaukseksi sanan eri taivutusmuodot. Esimerkiksi jos tentaattori merkitsee aukkotehtävän oikean vastauksen muodossa kissa*, hyväksytään vastaukset kissa, kissat, kissasi, kissan.
 • voi erottaa ison/pienen alkukirjaimen.
 • voi asettaa numeerisen vastauksen ja sille hyväksyttävän vaihteluvälin.

 

 1. Kirjoita tentin kysymysteksti tai väittämätyyppinen lause.
 2. Pidä kursori siinä kohdassa, johon haluat asettaa aukon opiskelijan täydennettäväksi. Klikkaa työkalurivistä kysymystekstikentän yläreunasta keltaisella pohjalla olevaa, pienen ”abc”-tekstin sisältävää kuvaketta.
 3. Lisää oikea vastausvaihtoehto tai oikeat vastausvaihtoehdot avautuvan kortin ensimmäiselle riville. Voit lisätä usean oikean vastausvaihtoehdon niin, että lisäät vastausvaihtoehtojen väliin pystyviivan |. Määrittele vastauksen tarkkuus: onko isoilla ja pienillä kirjaimilla eroa vastauksessa, onko vastaus numeerinen ja kuinka monta sanaa tulee olla oikein vastauksen arvosta (vaadittu tarkkuus).
 4. Kohdat, joihin opiskelijan tulee täyttää oikea vastaus, näkyvät kysymystekstissä tentaattorille keltaisella pohjalla. Opiskelijan näkymässä sanojen kohdalla on tyhjä aukko.

 

Monivalintakysymykset

Monivalintakysymyksiä on kahdenlaisia: yhdellä oikealla vastauksella tai monella oikealla vastauksella. Vastausvaihtoehdot lisätään lisää uusi vastausvaihtoehto-painikkeesta.

Yhdellä oikealla vastausvaihtoehdolla kysymyksen maksimipistemäärä määritellään vastausvaihtoehtojen alapuolelle. Oikea vastaus merkitään merkitsemällä täppä kysymyksen oikealla puolella olevaan palluraan. Valittu oikea vastausvaihtoehto näkyy vihreällä pohjalla.

Monella oikealla vastausvaihtoehdolla vastausvaihtoehdot määritellään pisteillä. Oikean vastauksen pistelukema on aina enemmän kuin nolla. Väärän vastauksen pistelukema on aina joko nolla tai vähemmän. Merkityt oikeat vastausvaihtoehdot näkyvät vihreällä pohjalla.

 

Väittämäkysymys

Väittämäkysymyksessä on oletuksena kolme vastausvaihtoehtoa: tosi, epätosi ja en osaa sanoa. Oikean vastauksen pistelukema on aina enemmän kuin nolla. Väärän vastauksen pistelukema on aina joko nolla tai vähemmän. Tosi ja epätösi -vastausten tekstiä voi muokata. En osaa sanoa -vastausta ei voi muokata ja sen pistelukema on aina nolla.

 

Kysymysten muokkaaminen

Tenttiin lisäämiäsi tenttikysymyksiä pääset muokkaamaan asetukset-kohdasta. Voit joko muokata kysymystä tai poistaa kysymyksen.

Asetukset-painike sijaitsee kysymykset-välilehdellä kunkin kysymyksen kohdalla oikeassa reunassa. Se koostuu Asetukset-tekstistä sekä pyöreällä, vihreällä pohjalla olevasta kynäkuvakkeesta.

HUOM! Muuta varoen monessa tentissä käytössä olevaa kysymystä. Jos muokkaat kysymystä, joka on liitetty toiseen tenttiin, muutokset näkyvät kaikissa niissä tenteissä, missä kysymykset ovat. Jos olet kopioinut toisen opettajan tentin ja muokkaat siinä olevia kysymyksiä, muokkaukset näkyvät molempien opettajien tenteissä.

Opiskelijoiden tenttisuoritusten kysymykset on suojattu jälkikäteen tapahtuvilta muokkauksilta tekemällä niistä kopiot tenttisuorituksen alkaessa. Toisin sanoen, jos opettaja muuttaa tenttikysymyksiä sen jälkeen, kun opiskelija on käynyt suorittamassa tentin, muutokset eivät tule voimaan opiskelijan tenttikysymyksissä.

Jos kysymyspankissa muokkaa tenttikysymystä, kysymyksen perustiedot päivittyvät kaikissa niissä tenteissä, mihin kysymys on liitetty. Pisteet ja kysymykseen liittyvä ohjeistus eivät kuitenkaan päivity.

 

Kysymyspankki

Voit lisätä tenttiin kysymyspankista aiemmin luomiasi kysymyksiä. Kaikki luomasi uudet kysymykset tallentuvat automaattisesti kysymyspankkiin.

Voit tarkastella, kopioida tai poistaa kysymyspankissasi olevia kysymyksiä Examin navigaatiovalikon kohdasta kysymyspankki.

Jos haluat lisätä tenttiin kysymyksiä  kysymyspankista, valitse tenttikysymyksiä lisätessäsi lisää uusi kysymys -kohdan sijasta lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista.

Ruudulle avautuu kysymyspankkisi. Merkitse täppä niihin kysymyksiin, jotka haluat lisätä tenttiin.

Klikkaa lisää valitut.

Voi etsiä kysymyksiä kysymyspankista toteutuksen koodin, tentin ja avainsanojen mukaan. Huomaa, että voit lisätä saman kysymyksen tentin eri aihealueisiin.

 

Avainsanan lisääminen kysymykseen

Voit ryhmitellä kysymyspankissa olevia kysymyksiä avainsanan avulla. Jos lisäät kysymykselle avainsanan, löydät sen helposti kysymyspankista rajaamalla hakuvaihtoehdot avainsanan avulla.

 1. Avaa kysyyspankki. Etsi haluamasi kysymykset opintojakson koodin, tentin nimen, avainsanan, kysymystekstin tai kysymyksen omistajan nimen mukaan.
 2. Näkymääsi ilmestyy rajauksen mukaiset kysymykset. Etsi se kysymys, jolle haluat lisätä avainsanan ja klikkaa kysymys muokkaustilassa klikkaamalla kysymyksen ID-numerotunnistetta.
 3. .Lisää avainsana kysymykset Lisätietoihin kohdasta Lisää avainsana. Kirjoita sana ja klikkaa Lisää. Tallenna.
 4. Nyt löydät kysymykset kysymyspankista rajaamalla hakuvaihtoehdot avainsanan perusteella.

 

Takaisin ylös


Tentin julkaiseminen

Määritä tentin julkaisemiseen liittyvät asetukset julkaisuasetukset-välilehdellä.

Lisää tenttiperiodin kesto. Tenttiperiodi on ajanjakso, jonka sisällä tentin voi suorittaa. Kun tenttiin on ilmoittautumisia, tentaattori ei voi muuttaa tenttiperiodin kestoa. Jos tenttiperiodia tulee muuttaa, kun tenttiin on jo ilmoittautumisia, ole yhteydessä järjestelmätukeen.

Lisää tentin kesto (minuuttia). Tentin oletuskesto Oulun yliopistolla ja Oulun ammattikorkeakoululla on 175 minuuttia (2h 55min). Erityisjärjestelytentit voidaan järjestää 235:den minuutin (3h 55min) tentteinä.

Suorituskerrat ennen arviointia määrittää, kuinka monta kertaa opiskelija voi oma-aloitteisesti käydä suorittamassa tentin. Suositeltu suorituskertojen määrä on yksi. Arvioinnin jälkeen tentaattori voi vapauttaa tentin opiskelijan uudelleen suoritettavaksi, jos kaikki sallitut, oma-aloitteiset suorituskerrat on jo käytetty.

Ilmoituslinkki opiskelijalle näkyy julkaisuasetukset-välilehdellä lisätietona yleisissä tenteissä. Opiskelija saa automaattisesti linkin sähköpostiinsa tehtyään tenttivarauksen.

 

Henkilökohtaisissa tenteissä tentaattorin tulee lisätä opiskelija(t), jolle tentti on tarkoitettu, tentin osallistujiksi.

HUOM! Lisää opiskelijat EXAM-käyttäjistä -vaihtoehdon avulla. Älä käytä vaihoehtoa “uutena opiskelijana”. Jos opiskelijan nimeä ei löydy EXAM-käyttäjälistauksesta, pyydä opiskelijaa kirjautumaan kerran Examiin ja yritä uudelleen. Exam vaatii kertakirjautumisen jokaiselta käyttäjältä, ennen kuin käyttäjän nimi ilmestyy listaukseen.

 

 

Esikatsele tentti huolellisesti ennen julkaisua. Esikatselu vastaa suurilta osin opiskelijan tenttinäkymää. Opiskelijan tenttinäkymässä näkyy lisäksi kello, joka näyttää jäljellä olevaa tenttiaikaa sekä painikkeet tentin palauttamiseen ja keskeyttämiseen.

Takaisin ylös


Tentin arviointi

 

HUOM! Oulun yliopistolla ja Oamkilla kaikki opiskelijoiden EXAM-järjestelmään tehtyjen suoritusten arvioinnit tulee viedä Peppiin käsin. Toistaiseksi kaikki suoritukset arvioidaan EXAMissa ja arvosana kirjataan Peppiin manuaalisesti. 

Oulun yliopiston opettajan ohje arviointien kirjaamisesta Peppiin

Oamkin opettajan ohje arviointien kirjaamisesta Peppiin

 

 

Pääset tentteihin, joissa on arviointia odottavia suorituksia, Examin työpöydän välilehdeltä arvioitavat tentit.

Tenttisuoritukset arvioidaan tentin suoritukset– tai suoritukset kysymyksittäin välilehdellä.

 

Exam lähettää tentaattorille viikoittain muistutuksen arvioimattomista suorituksista.

Jotta tieto arvioinnista menee opiskelijalle, kaikki suoritustiedot tulee täyttää ja lukita arviointi.

 

Suoritukset-välilehdellä näet arvioitavana olevat tenttivastaukset (=arviointia ei aloitettu), arvioidut tenttivastaukset (=arviointi on kesken) sekä lukitut tenttisuoritukset (=valmiit arvioinnit, joita ei voi enää muuttaa). Pääset tekemään arvioinnin klikkaamalla opiskelijan nimeä.

Tenttivastauksen arviointinäkymässä näet opiskelijan tenttisuorituksen. Yläreunassa näet opiskelijan nimen ja sähköpostiosoitteen, tentin suoritusajankohdan ja keston, tenttitilan ja tenttikoneen. Näet myös opiskelijan aikaisemmat suoritukset kyseiseen tenttiin (opiskelijan tenttikerrat). Jos tenttivastauksessa on liite, se näkyy myös.

Pisteytä kunkin kysymyksen vastaus sillä arvosteluasteikolla, jonka olet asettanut tenttikysymykseen kysymystä luodessasi.

Arvioidessasi voit kirjoittaa palautetta opiskelijalle. Palautelaatikko on tekstilaatikko näytön vasemmassa reunassa, jonka saa auki vihreällä taustalla olevasta nuolisymbolista. Voit lisätä palautteeseen halutessasi liitteen. Palaute tallentuu automaattisesti ja lähtee opiskelijalle, kun olet lukinnut arvioinnin. Opiskelija näkee palautteen omasta Examistaan.

Jos tentissä on useampi arvioija, suorituksen saa lukita vasta kun kaikki arvioijat ovat käyneet tallentamassa pistemäärän suoritukselle. Ainoastaan tentin tentaattori voi lukita arvioinnin ja syöttää tentin kokonaisarvosanan.

Kun olet pisteyttänyt kaikki vastaukset, syötä suoritustiedot sivun alareunassa. Näet suoritustiedot-kohdasta opiskelijan kokonaispisteet, arvioinnin tilanteen, tentaattorit ja tentin arvioijat. Voit halutessasi lisätä arvioinnin lisätiedot opintorekisteriin tai lähettää sähköpostia muille arvioijille.

Valitse tentin arvosana, tentin suoritustyyppi (osa- tai kokonaissuoritus), suorituskieli ja opintopisteet.

Jos haluat vielä muokata arviointia, tallenna muutokset. Arviointi jää keskeneräiseksi.

Jos arviointi on valmis, lukitse arviointi. Arviointi lukittuu eikä sitä voi enää muuttaa.

 

Osasuoritusten arviointi

Osasuoritus tarkoittaa, että tentin arvosana ei saa määrittää koko opintojakson arvosanaa. Valitse tentin arvosanaksi ei arviointia ja suoritustyypiksi osasuoritus. Lukitse arviointi.

Osasuoritukset tulee viedä käsin opintotietojärjestelmään. Oamkilla opettajat vievät tiedot opintotietojärjestelmään itse. Oulun yliopistolla opintojakson vastuuhenkilö kirjaa arviointitiedot opintotietojärjestelmään itse.

 

Kokonaissuoritusten arviointi

Kokonaissuoritus tarkoittaa, että tentin arvosana tulee koko kurssin arvosanaksi. Syötä tentin arvosana ja suoritustyypiksi kokonaissuoritus. Lukitse arviointi.

Kokonaissuoritukset tulee viedä käsin opintotietojärjestelmään. Oamkilla opettajat vievät tiedot opintotietojärjestelmään itse. Oulun yliopistolla opintojakson vastuuhenkilö kirjaa arviointitiedot opintotietojärjestelmään itse.

 

Automaattinen arviointi

Monivalintakysymyksissä, väittämäkysymyksessä ja aukkotehtävässä on käytössä automaattinen arviointi. Exam pisteyttää automaattisesti näihin kysymyksiin annetut vastaukset. Examin antama pisteytys näkyy vastauksen vasemmassa yläkulmassa. Voit halutessasi ohittaa automaattisen arvioinnin syöttämällä itse kysymyksen pistemäärän.

Jos tentissä on ainoastaan automaattisesti arvioitavia kysymyksiä, tenttiin voi lisätä automaattisen kokonaisarvioinnin. Automaattisen arvioinnin valintakohta ilmestyy tentin julkaisuasetukset-välilehden alaosaan.

Ota automaattinen arviointi käyttöön klikkaamalla vihreällä pohjalla olevaa ota käyttöön -painiketta.

Kun klikkaat automaattisen arvioinnin käyttöön, Examin näkymään ilmestyy kolme saraketta: tentin arvosana, prosenttia kokonaismäärästä ja pisteet (arvosanan alaraja).

Määrittele keskimmäisen sarakkeen kohdalla oleviin kenttiin tentin arvosanajakaumat prosenttiosuuksina (%) kokonaispistemäärästä. Keskimmäisen sarakkeen vasemmalla puolella on tentin arvosana ja oikealla puolella pisteet. Oikeanpuoleisessa pistesarakkeessa näkyy vasemmassa sarakkeessa näkyvän arvosanan alaraja, joka perustuu keskimmäisen sarakkeen prosenttilukuun.

HUOM! Jos lisäät tenttiin myöhemmin kysymyksiä, prosenttijakauma tulee korjata.

 

Lopuksi valitse ajankohta, jolloin automaattisen arvioinnin tulos julkaistaan opiskelijalle.

Jos tentti on valmis, tallenna ja julkaise. Jos haluat vielä tehdä muutoksia tenttiin, tallenna luonnokseksi.

Kun opiskelija on suorittanut tentin ja saa tiedon suoriutumisestaan, arvioinnissa näkyy merkintä ”automaattisesti arvioitu”.

Tentaattorin tulee vielä käydä klikkaamassa lukitse ja tiedota opiskelijaa tentin suoritukset-näkymässä. Tällöin arvioinnin valmistumisesta lähtee sähköposti-ilmoitus opiskelijalle. Lisäksi suoritus lukittuu eikä ole enää muokattavissa. Ilman lukitsemista järjestelmä muistuttaa opettajaa arvioimattomista tenttivastauksista kerran viikossa.

 

Kysymyskohtainen arviointi

Kysymyskohtaisessa arvioinnissa voit arvioida vastauksia tenttinäkymän sijasta kysymyksittäin.

Kysymyskohtaisen arvioinnin saat näkyviin suoritukset kysymyksittäin -välilehdeltä.

Listalla näkyvät kaikki tentissä olevat esseekysymykset.  Kysymyksen kohdalla oleva luku kertoo, montako vastausta tähän kysymykseen on ja montako niistä on arvioitu.

Näkymässä voit valita arvioinnin kohteeksi haluamasi kysymykset. Kysymysten valinnan jälkeen klikkaa arvioi valitut -painiketta.

Kysymyskohtaisessa arviointinäkymässä näet valitsemiesi kysymysten vastaukset, jotka on jaettu välilehdille: arvioimattomat, arvioidut ja lukitut.

 • Arvioimattomat-tilassa oleviin kysymyksiin tentaattori ja arvioija pääsevät tekemään arvioinnin.
 • Arvioidut-tilassa olevien kysymysten arviointia pääsee muokkaamaan tentaattori sekä arvioija, jos tentille ei ole annettu arvosanaa. Kun tenttiin on merkitty arvosana, kysymyksen arviointia voi muuttaa vain tentaattori.
 • Lukitut-välilehdellä olevien kysymysten arviointia ei pääse muokkaamaan, koska tentin arviointi on lukittu.

Kysymyksen arvioinnin (pisteiden syöttämisen) jälkeen voit siirtää kysymyksen arvioidut-tilaan ja tieto päivittyy myös kokonaistilanteeseen. Kun kaikki kyseisen kysymyksen vastaukset on arvioitu, siirtyy kysymys valmiit-tilaan.

HUOM! Jos tenttikysymys on muuttunut sen jälkeen, kun opiskelija on sen suorittanut, tulee siitä huomioruutu vastauksen yhteydessä (eli kysymys, johon opiskelija on vastannut, ei ole aivan sama kuin alkuperäinen kysymys).

Tentaattorina pääset antamaa arvosanan ja lukitsemaan tentin arvioinnin vain tenttikohtaisessa näkymässä.

Merkitse tentin arvosana ja tallenna muutokset, jonka voit vielä muuttaa ennen tentin arviointia. Tentti, johon on merkitty arvosana, mutta ei lukittu, siirtyy Arvioidut tenttivastaukset -listaan.

Kun tentin arviointi on valmis, lukitse arviointi valitsemalla lukitse arviointi.

 

Pika-arviointi

Pika-arviointipainike löytyy tentin suoritukset-välilehdeltä kohdasta: arvioitavana olevat tenttivastaukset. Painike on sivun oikeassa reunassa vihreällä pohjalla. Sen vasemmalla puolella on lataa liitteet-painike samanlaisella myös vihreällä pohjalla.

HUOM! Älä käytä lataa liitteet-painiketta! Tämä ominaisuus ei ole käytössä Oulun Examissa.

Pika-arvioinnissa tentaattori antaa ainoastaan tentin loppuarvosanan ja halutessaan sanallisen palautteen. Pika-arviointi toimii, jos tentissä on käytetty automaattista kysymysten arviointia ja/tai jos tentaattori on jo tarkistanut ja arvioinut tenttivastaukset erikseen.

Kun klikkaat pika-arviointi, näet tentin suorituksista listaukset. Listauksen oikeasta reunasta näet suorituksen kokonaispistemäärän. Syötä tentin arvosana. Lisää halutessasi sanallinen palaute muokkaa-painikkeesta. Tallenna arvioinnit.

 

Pika-arviointi CSV-tiedostosta

Voit halutessasi tuoda arvioinnit CSV-tiedostosta. Klikkaa sivun alareunasta Luo CSV-tiedostopohja arvosanojen tuontia varten. Tiedostossa on valmiiksi apukenttinä opiskelijan tiedot, mutta ainoastaan palaute ja arvosana tuodaan Examiin.

 1. Avaa tiedosto Excelissä ja maalaa ensimmäinen sarake klikkaamalla A:ta. Tiedot on eroteltu pilkuilla.
 2. Järjestä tiedot sarakkeisiin valitsemalla Excelissä Data > Text to Columns
 3. Valitse ikkunassa Delimited-valinta ja jatka klikkaamalla Next-painiketta.
 4. Valitse tietojen erottelumerkiksi Comma ja jatka klikkaamalla Next-painiketta.
 5. Klikkaa Finish.
 6. Lisää arvosanat Grade-sarakkeeseen ja sanallinen palaute Feedback-sarakkeeseen.
 7. Tallenna tiedosto CSV-muodossa (.csv) Jos arviointi jää kesken, voit tallentaa ja jatkaa myöhemmin.
 8. Palaa Examiin ja klikkaa tuo arvosanat CSV-tiedostosta-linkkiä.
 9. Etsi tietokoneeltasi CSV-tiedosto, johon on täydensit arvosanan ja arvioinnin.
 10. Tallenna arvioinnit.

Takaisin ylös


Omakonetentti

Omakonetentti eroaa tavallisesta EXAM-tentistä. Normaalisti EXAM-tentti on EXAM-tenttitilassa suoritettava tentti. Omakonetentti suoritetaan sähköisen tenttitilan ulkopuolella vapaavalintaisessa tilassa ja vapaavalintaisella laitteella.

Opiskelija ei varaa omakonetenttitilaisuutta vapaasti, vaan opettaja määrittelee tentin julkaisuasetuksiin tietyt tenttitilaisuudet, joista opiskelija valitsee itselleen mieluisimman. Omakonetentti suoritetaan tenttitilaisuuksien ajankohtana.

Omakonetentin voi suorittaa joko avoimena tai rajoitettuna.

HUOM! Älä luo kypsyysnäytettä omakonetenttinä. Lue ohjeet kypsyysnäytteen toteuttamisesta kohdasta Kypsyysnäyte.

 

Avoin omakonetentti

Avoimessa omakonetentissä  opiskelijalla on kaikki koneensa resurssit käytössä ja pääsy internetiin. Kyseessä on siis ns. open book -tentti. Ota tämä huomioon, kun laadit tenttikysymyksiä.

Avoimen omakonetentin voi suorittaa esimerkiksi kotona.

 1. Kirjaudu tentaattorina EXAMiin.
 2. Klikkaa Uusi tentti ja valitse pudotusvalikosta tentin tyyppi (yleinen tai henkilökohtainen). Tämän jälkeen valitse tenttimistavaksi Omakone-avoin.
 3. Luo tentin sisältö yleisen tentin luomisohjeen mukaisesti.
 4. Luo omakonetentin tenttitilaisuudet Julkaisuasetukset-välilehdellä.
  • Merkitse tenttiperiodiksi ne päivämäärät, joiden välisenä aikana tenttitilaisuudet ovat.
  • Lisää tenttitilaisuus (tai useampi) klikkaamalla Lisää tenttitilaisuus -painiketta. Syötä päivämäärä, alkamisaika, maksimiosallistujamäärä ja ohjeet. Klikkaa Hyväksy -painiketta.
 5. Julkaise tentti. Opiskelija voi nyt ilmoittautua tenttitilaisuuteen.

 

Rajoitettu omakonetentti

HUOM! Ilmoita aina etukäteen osoitteeseen e-exam@oulu.fi, jos aiot järjestää rajoitetun omakonetentin. Älä luo rajoitettua omakonetenttiä, ennen kuin olet konsultoinut pääkäyttäjiä.

Rajoitetussa omakonetentissä  opiskelijan pääsy internetiin ja tiedostoihin estetään tentin ajaksi Safe Exam Browserilla.

Rajoitettu omakonetentti suoritetaan aina opettajan ilmoittamassa yhteisessä tenttitilassa ja opettajan (tai muun henkilön) valvomana.

 1. Ilmoita vähintään 2 viikkoa ennen suunniteltua tenttiajankohtaa osoitteeseen e-exam@oulu.fi, että suunnittelet rajoitettua omakonetenttiä. Kerro tentin suunniteltu päivämäärä, kellonaika ja paikka.
 2. Jos et valvo tenttiä itse, hoida tenttitilaisuuteen valvoja. Hoida paikalle myös tenttipapereita siltä varalta, että opiskelija ei voi suorittaa tenttiä loppuun teknisen virheen varalta.
 3. Kirjaudu tentaattorina EXAMiin.
 4. Klikkaa Uusi tentti ja valitse pudotusvalikosta tentin tyyppi (yleinen tai henkilökohtainen). Tämän jälkeen valitse tenttimistavaksi Omakone-rajoitettu.
 5. Luo tentin sisältö yleisen tentin luomisohjeen mukaisesti.
 6. Lisää tenttiin kysymykset.
  • HUOM! Safe Exam Browser blokkaa liikenteen kaikkiin koneen resursseihin, joten tenttiin tai kysymyksiin ei voi lisätä liitteitä, koska opiskelija ei saa niitä auki. Tentissä vastaamiseen ei myöskään voi käyttää ohjelmistoja kuten piirtonäyttöä.
 7. Luo omakonetentin tenttitilaisuudet Julkaisuasetukset-välilehdellä.
  • Tenttiperiodiksi kannattaa merkitä ne päivämäärät, joiden välisenä aikana tenttitilaisuudet ovat.
  • Lisää tenttitilaisuus (tai useampi): anna päivämäärä, alkamisaika, ohjeet ja tenttitilaisuuden salasana. Klikkaa Hyväksy -painiketta.
  • HUOM! Salasana ei näy opiskelijoille, se annetaan vasta tenttitilaisuuden alkaessa vain niille opiskelijoille, jotka ovat saapuneet tenttitilaisuuteen.
 8. Julkaise tentti.
 9. Lähetä opiskelijoille sähköpostilla linkki rajoitetun omakonetentin ohjeisiin osoitteeseen https://ict.oulu.fi/5330/#rajoitettu%20omakonetentti. Kehoita opiskelijoita ilmoittautumaan tenttiin ohjeen mukaan.
  • HUOM! Opiskelijoiden tulee ladata tenttikoneelleen Safe Exam Browser hyvissä ajoin ennen tenttitilaisuuden alkua.

Rajoitetun omakonetentin tenttitilaisuus

 1. Opiskelijat saapuvat tilaisuuteen sellaisen koneen kanssa, johon on asennettu Safe Exam Browser. Opiskelija ei voi ilmoittautua sellaiseen tenttitilaisuuteen, joka on jo alkanut.
 2. Opiskelija käynnistää tentin sähköpostiin tulleen vahvistusviestin liitteenä olevalla SEB-käynnistystiedostolla.
 3. Käynnistystiedosto kysyy opiskelijalta salasanaa. Opettaja/valvoja antaa nyt opiskelijoille salasanan, joka on tenttiä luotaessa tallennettu tenttitilaisuudelle.
 4. Kun opiskelija on syöttänyt opettajan antaman salasanan, opiskelija kirjautuu EXAMiin. Tentti käynnistyy automaattisesti, kun tenttitilaisuus alkaa.
 5. Opiskelija suorittaa tentin. Kun tentti on palautettu, opiskelija klikkaa EXAMin antamaa poistumislinkkiä. Tämän jälkeen Safe Exam Browser katoaa ja konetta voi taas käyttää normaalisti.
  • HUOM! Jos opiskelija lopettaa tenttitilaisuuden virheellisesti, tarvitaan EXAM-pääkäyttäjän tiedossa olevaa salasanaa vapauttamaan opiskelijan kone.

Takaisin ylös


 

Tentin suorittaminen häiriöttömässä tenttitilassa

Opettaja tai tentistä vastuussa oleva henkilö voi järjestää opiskelijalle tenttitilaisuuden häiriöttömän tenttimisen tilassa. Häiriöttömän tenttitilan käyttäminen edellyttää todistusta erityisjärjestelyiden tarpeesta.

Häiriöttömässä tentissä suoritettava tentti toteutetaan avoimena omakonetenttinä. Opettaja valvoo Teams-kokouksen kautta tenttisuorituksen.

Ohje häiriöttömän tenttitilaisuuden järjestämisestä:

 1. Opettaja ja opiskelija sopivat yhteisesti etukäteen tentin ajankohdan.
 2. Opettaja tekee Outlook-kalenterista tilavarauksen häiriöttömän tenttimisen tilaan BF128-1 sovitulle tenttiajankohdalle.
 3. Tämän jälkeen opettaja luo henkilökohtaisen tentin avoimena omakonetenttinä EXAM-järjestelmään ja lisää sovitulle tenttiajankohdalle tenttitilaisuuden. Lue ohjeet omakonetentin tekemisestä täältä.
 4. Opiskelija ilmoittautuu tenttiin EXAMissa ja varaa itselleen tenttiajan tenttitilaisuudesta.
 5. Opettaja luo Teams-kokouksen sovitulle tenttiajankohdalle, ja kutsuu opiskelijan osallistujaksi kokoukseen.
 6. Opiskelija menee paikalle tilaan BF128-1 hyvissä ajoin ennen tentin alkua.
 7. Opiskelija kirjautuu tilassa olevalle tietokoneelle omilla tunnuksillaan. Käyttäjänimi syötetään muodossa tunnus.
 8. Opiskelija avaa Teamsin, liittyy kokoukseen ja avaa kameran sekä mikrofonin. Kamera kuvaa opiskelijan tenttipistettä ylhäältä katsottuna. Opettaja liittyy myös Teams-kokoukseen ja valvoo koetta Teamsin kautta välittyvän kuvan ja äänen avulla.
 9. Opiskelija avaa Google Chromen ja menee osoitteeseen www.exam.oulu.fi. Hän kirjautuu EXAM-järjestelmään oman korkeakoulunsa (University of Oulu tai Oulu University of Applied Sciences) Haka-kirjautumistunnuksilla.
 10. Opiskelija ohjautuu tenttiin automaattisesti sen alkaessa. Opiskelija suorittaa kokeen.
 11. Opiskelija palauttaa kokeen EXAM-järjestelmässä, sulkee selaimen ja päättää Teams-kokouksen.
 12. Opiskelija kirjautuu ulos tietokoneelta ja poistuu tilasta.
 13. Opettaja arvioi tentin EXAM-järjestelmässä. Opiskelija saa tiedon arvioinnista EXAM-järjestelmään.

 

Takaisin ylös


Piirtonäyttö

Oulun Examinariumeissa on yhteensä 15 piirtonäyttöä. Linnanmaan sähköisen tentin tilassa on 12 piirtonäyttöä ja Dentopoliksen sähköisen tentin tilassa 3. Kaikki piirtonäytöt ovat sekä Oulun yliopiston että Oamkin opiskelijoiden käytettävissä.

Jokaisessa piirtonäytöllisessä tenttipisteessä on kirjallinen ohje, joka opastaa opiskelijoita tenttivastauksen laatimisessa piirtonäytön avulla.

Piirtonäyttöä voi hyödyntää esimerkiksi silloin, kun tenttiin vastaamisessa tulee piirtää tai käyttää sellaisia aakkosia, joita ei löydy tenttikoneiden ohjelmistosta.

Jos laadit tentin, jonka vastaaminen edellyttää piirtonäytön käyttöä, toimi alla olevan ohjeen mukaisesti.

 1. Aloita tentin luominen yleisen ohjeen mukaisesti.
 2. Kohdassa “Erityisvaatimukset tenttikoneille ja tentin liitteet” valitse “Piirtonäyttö, interactive pen display” tenttiin vastaamisessa tarvittavaksi ohjelmistoksi. HUOM! Jos jätät ohjelmiston valitsematta, opiskelijan tentti voi ohjautua tenttipisteelle, jossa ei ole piirtonäyttöä. Tällöin tenttiin vastaaminen ei ole mahdollista.
 3. Kohdassa “Ohjeistus” kirjoita sekä tentin aikana näkyvään ohjeistukseen että tenttivarauksen aikana näkyvään ohjeistukseen esimerkiksi seuraava ohje:
  • Tentin vastaukset kirjoitetaan piirtonäytöllä erilliseen Word-tiedostoon. Avaa Word ja seuraa tenttipisteeltä löytyviä piirtonäytön käyttöohjeita tarkasti. Muista liittää tenttivastaustiedosto EXAMiin vastauksesi liitteeksi “Lisää oma liite” -painikkeesta.
 4. Lisää tenttiin vähintään yksi esseekysymys. Voit kirjoittaa tehtävänannon yhtenä tai useampana esseekysymyksenä EXAMiin. Vaihtoehtoisesti voit liittää kysymyspatteriston erillisessä tiedostossa tentin liitteeksi Perustiedot-välilehdellä kohdassa “Erityisvaatimukset tenttikoneille ja tentin liitteet”. Kirjoita esseekysymyksen tehtävänantoon seuraava ohje:
  • Kirjoita vastaus erilliseen Word-tiedostoon. Seuraa tenttipisteeltä löytyviä ohjeita.Kun olet valmis, kirjoita tämän kysymyksen vastauskenttään: Olen laatinut vastaukseni erilliseen Word-tiedostoon ja liittänyt kyseisen tiedoston tämän kysymyksen vastaukseen “Lisää oma liite” -painikkeesta.
  • Esimerkkikuva opiskelijan näkymästä tentissä:
  • HUOM! Käytä esseekysymystyyppiä, sillä se on ainoa kysymystyyppi, jonka vastaukseen opiskelija voi lisätä liitteen. Opiskelija ei voi lisätä liitettä monivalintakysymyksen, aukkotehtävän tai väittämäkysymyksen vastaukseen.
 5. Jatka loppuun yleisen ohjeen mukaisesti.
  • Kun arvioit tentin suoritusta, saat ladattua opiskelijan vastaustiedoston “Lataa vastauksen liite” -painikkeesta suorituksen arviointisivulla.

Takaisin ylös


Paperitentti

Paperitentti tarkoittaa sitä, että tenttikysymykset ovat EXAM-järjestelmässä, mutta opiskelija kirjaa vastaukset konseptipaperille ja palauttaa vastauspaperin kirjekuoressa.

Voit järjestää tentin paperitenttinä, mikäli tenttikoneilla ei ole tarvittavaa ohjelmistoa vastauksen kirjaamiseen tai jos piirtonäyttöä ei voi hyödyntää paperin tilalla.

Paperitenttejä on mahdollista suorittaa Linnanmaan, Dentopoliksen ja Oamk Kontinkankaan tenttitiloissa. Tenttivastauspapereita ei kuljeteta kampusten välillä, eli opiskelijan on aina suoritettava paperitentti oman kampuksen tenttitilassa.

 • Luo tentti yleisenä tenttinä tai henkilökohtaisena tenttinä.
 • Kirjoita tentin ohjeistukseen opiskelijalle, että hänen tulee kirjata vastaukset tenttitilasta löytyvälle konseptipaperille.
 • Kirjoita tentin aikana näkyvään ohjeistukseen nimesi ja sisäinen postiosoite.

Huomaa, että vaikka opiskelija kirjaa tenttivastaukset paperille, EXAM-järjestelmässä tulee olla vähintään yksi kysymys, johon opiskelija vastaa. Näin saat tiedon siitä, että opiskelija on palauttanut tentin, ja pystyt kirjaamaan arvosanan EXAMissa.

Takaisin ylös


Tentin vapauttaminen

Yleisen tentin julkaisuasetuksiin määritellään, kuinka monta kertaa opiskelija voi suorittaa tentin ennen arviointia. Vaihtehdot ovat 1, 2, 3, 4, 5 kertaa tai loputtomasti.  Oletusmäärä Oulun Examissa on yksi (1).

Kun opiskelija on käyttänyt kaikki merkityt suorituskerrat, hän voi uusintatapauksessa ilmoittautua tenttiin vasta sitten, kun tentaattori on arvioinut tentin. Huomaa, että tenttiperiodin tulee olla käynnissä: opiskelija ei voi ilmoittautua tenttiin, jonka tenttiperiodi on sulkeutunut.

Jos tentin saa suorittaa useammin kuin kerran, opiskelija voi tehdä uudet suoritukset halutessaan vaikka saman päivän aikana.

Suorituskerroiksi lasketaan 1) tentit, jotka opiskelija palauttaa ja 2) tentit, joiden suorittamisen opiskelija keskeyttää.

Tenteistä, joihin opiskelija jättää saapumatta (=”no-show”), ei kulu suorituskertoja. Ne jäävät kuitenkin näkymään opiskelijan tenttitietohistoriaan.

Tentaattori voi vapauttaa suorituksen uudelleen varattavaksi, jos opiskelija keskeyttää tentin ja kaikki suorituskerrat on käytetty tai jos opiskelija on käyttänyt kaikki tentin suorituskerrat, mutta haluaa uusia tentin.

Ohje suoritetun tentin vapauttamiseksi

 1. Siirry Examin vasemmassa navigaatiopalkissa varaukset -välilehdelle.
 2. Etsi opiskelijan varaus rajaamalla päivämäärän, opiskelijan nimen, tentin nimen tai suorituksen vaiheen avulla.
 3. Siirry listassa oikean opiskelijan kohdalle. Opiskelijan nimen kohdalla sivun oikeassa reunassa on suorituksen vaihe -sarake.
 4. Klikkaa suorituksen vaihe -sarakkeessa olevaa vapauta-painiketta. Painike näkyy, jos tenttiperiodia on vielä jäljellä ja tentti on mahdollista uusia.
 5. Ohjeista opiskelijaa tekemään tenttivaraus.

Ohje keskeytetyn suorituksen vapauttamiseksi

 1. Avaa tentin tiedot.
 2. Siirry tentin suoritukset-välilehdelle.
 3. Avaa keskeytetyt tenttisuoritukset.
 4. Etsi oikea opiskelija listalta nimen, sähköpostiosoitteen tai tenttiin varatun ajankohdan mukaan.
 5. Klikkaa opiskelijan kohdalta vapauta -painiketta. Painike näkyy, jos tenttiperiodia on vielä jäljellä ja tentti on mahdollista uusia.
 6. Ohjeista opiskelijaa tekemään tenttivaraus.

Takaisin ylös


Kypsyysnäyte

Oulun Examissa sähköiset kypsyysnäytteet toteutetaan henkilökohtaisina tentteinä.

HUOM! Älä toteuta kypsyysnäytettä avoimena omakonetenttinä. Avoimessa omakonetentissä ei ole mahdollista valvoa, käyttääkö opiskelija esimerkiksi Wordiä oikoluvulla vai ilman.

Luo kypsyysnäyte kuten loisit henkilökohtaisen tentin. Huomioi kuitenkin alla listatut erityispiirteet:

 • Nimeä kypsyysnäyte aina muodossa Maturiteetti/Opiskelijan nimi tai Kypsyysnäyte/Opiskelijan nimi.
 • Oulun yliopistolla kypsyysnäyte liitetään sille toteutuksen koodille, johon se kuuluu.
 • Oulun ammattikorkeakoululla kypsyysnäytteet liitetään toteutuksen koodille YYY10 Kypsyysnäyte.
 • Kypsyysnäytteen kesto on aina 3 tuntia (180 minuuttia).
 • Kypsyysnäytteen arvosana-asteikoksi valitaan Hyväksytty-Hylätty ja suoritustyypiksi osasuoritus.
 • Kysymystyyppi kypsyysnäytteessä on aina essee.
 • Tarkista korkeakoulukohtainen kypsyysnäytteen suorituspituus (sanoja) ja merkitse se esseetehtävän tarkenteeksi.
 • Jos kypsyysnäyte tai kielentarkastus hylätään, opiskelijalle tulee luoda uusi kypsyysnäyte.

Luo kypsyysnäyte Henkilökohtainen tentti -tenttityypillä yleisen tentin luomisohjeen mukaisesti.

 

Kielentarkastus

Kielentarkastaja lisätään tentin arvioijaksi. Arvioijia voi lisätä tentin perustiedot-välilehdellä.

Kun opiskelija on suorittanut tentin, tentaattori arvioi ensin kypsyysnäytteen sisällön. Jos sisältö on hyväksytty, tentaattori pyytää kielentarkastajaa suorittamaan kielentarkastus korkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Tentin suoritukset-välilehdellä kielentarkastajan nimi näkyy arvioinnin tilanne -sarakkeessa. Jos kielentarkastus on kesken, kielentarkastajan nimi näkyy punaisella. Jos kielentarkastajan nimi näkyy vihreällä, tarkastus on hänen osaltaan valmis.

 

Ohje kielentarkastajalle:

 1. Avaa tentin suoritukset -välilehti. Nimesi näkyy punaisella arvioinnin tilanne -sarakkeessa.
 2. Avaa suoritus. Kirjaa kysymyskohtainen pistemäärä kielentarkastuksesta ja lisää sanallinen palaute palaute opiskelijalle -kenttään.
 3. Sivun alareunassa on suoritustiedot -ikkuna. Ikkunan oikeassa reunassa on kohta arvioinnin tilanne ja sen oikealla puolella kielentarkastajien nimet. Valitse oman nimesi kohdalta vetovalikosta valmis, kun olet suorittanut kielentarkastuksen. HUOM! Älä klikkaa tallenna, sillä muuten muut arvioijat eivät pääse muokkaamaan arviointejaan.
 4. Palaa tentin suoritukset -näkymään. Nyt nimesi näkyy arvioinnin tilanne -sarakkeessa vihreällä.

 

Kielentarkastuksen jälkeen tentaattori näkee kielentarkastajan antaman arvion ja mahdollisen palautteen opiskelijalle. Tentaattori voi vielä muokata kielentarkastajan antamaa palautetta tai lisätä oman palautteensa.

Tentaattori antaa kypsyysnäytteelle lopullisen arvioinnin ja lukitsee arvioinnin. Kun arviointi on lukittu, opiskelija näkee palautteen ja arvioinnin omasta Exam-järjestelmästään.

Opiskelija saa sähköposti-ilmoituksen arvioinnin lukitsemisesta.

Takaisin ylös


Erikoislääkärikuulustelut (OY)

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulusteluiden tenttipäivät, ohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät omalta verkkosivultaan tämän linkin takaa.

Erikoislääkärikuulusteluissa tentaattoreina toimii henkilöitä, joilla ei ole työsuhdetta Oulun yliopistoon. Tällaisille henkilöille myönnetään väliaikainen UFO-tunnus. Lue lisää UFO-tunnuksesta alta. Erikoislääkärikuulusteluiden UFO-tunnusasioissa yhteyshenkilönä toimii Oulun yliopistossa lääketieteellisestä tiedekunnasta Marjo Tourula (marjo.tourula@oulu.fi).

 1. Erikoislääkärikuulusteluja pääsee muokkaamaan ja tarkastelemaan Työpöytä-otsikon alta löytyvältä Yhteistentit-sivulta. Näet välilehden takaa ne Yhteistentit, johon sinut on lisätty Tentaattoriksi. Jos sinua ei ole lisätty Yhteistenttiin, välilehti on tyhjä.
 2. Julkaistut ja esijulkaistut yhteistentit -välilehdellä näet julkaistut ja esijulkaistut yhteistentit. Esijulkaistu tentti on tentti, johon opiskelijat eivät voi vielä ilmoittautua. Lisää kysymykset esijulkaistuun yhteistenttiin. Kun kaikki tentaattorit ovat lisänneet kysymykset, tentti julkaistaan, ja opiskelijat voivat ilmoittautua siihen.
 3. Avaa tentti klikkaamalla tentin nimeä. Siirry Kysymykset-välilehdelle. Lisää kysymykset yleisen ohjeen mukaan. Kun erikoislääkärikuulustelu on järjestetty, arvioi opiskelijan vastaukset lisäämiisi kysymyksiin. Saat apua arviointiin arviointiohjeesta. HUOM! Suorituksen saa lukita vasta, kun kaikki tentaattorit ovat käyneet tallentamassa pistemäärän omalle kysymykselleen. Kun arvioinnin lukitsee, kysymyksiä ei pääse enää arvioimaan tai muokkaamaan.

 

Takaisin ylös


Käyttöoikeudet

Yliopistoon työsuhteessa olevan käyttöoikeus: Tentaattori

EXAM-järjestelmään kirjaudutaan oman korkeakoulun Haka-tunnuksilla.

Opettajat operoivat EXAM-järjestelmässä tentaattori-tunnuksella. Kun kirjaudut järjestelmään, järjestelmän tulisi tarjota sinulle kahta roolia: opiskelija (student) tai tentaattori (examiner). Jos sinulta puuttuu jokin näistä oikeuksista, ole yhteydessä järjestelmätukeen e-exam@oulu.fi.

Tentaattori voi luoda uusia tenttejä, hallinnoida kysymyspankkia ja arvioida suorituksia. Jos sinulta puuttuu jokin näistä oikeuksista, ole yhteydessä järjestelmätukeen e-exam@oulu.fi.

 

Ulkopuolisen käyttäjän käyttöoikeus: UFO-tunnus (Oulun yliopisto)

Lue lisätietoa määräaikaisesta UFO-tunnuksesta (Oulun yliopiston henkilöstösivu Patiossa)

Jos sinulla on käytössäsi määräaikainen UFO-tunnus ja käytät sähköistä tenttiä, toimi näin: kirjaudu kerran Oulun EXAM-järjestelmään. Pyydä tentaattorioikeudet järjestelmätuesta e-exam@oulu.fi. Kirjoita viestiin nimesi, tiedekuntasi ja pyyntö tentaattorin käyttöoikeudesta. Kun oikeudet on asetettu, saat vahvistusviestin sähköpostiisi.

 

Takaisin ylös


Säännöt opiskelijoille

Sähköisen tentin säännöt ovat luettavissa opiskelijoiden sähköisen tentin ohjesivulla.

Takaisin ylös


Tentin valvonta

Sähköisen tentin pääkäyttäjät ja valvojat suorittavat sähköisen tentin valvontaa kameravalvonnan avulla. Lisäksi sähköisiin tenttitiloihin tehdään satunnaisia pistotarkastuksia.

Valvojat ovat koulutuksen lähipalveluiden nimettyjä työntekijöitä. Pääkäyttäjät ovat EXAM-järjestelmän pääkäyttäjiä, jotka toimivat muun muassa EXAMin järjestelmätukena osoitteessa e-exam@oulu.fi.

Valvontaa suoritetaan tekemällä tarkastuksia tenttitilojen kameratallenteisiin joka päivältä. Tarvittaessa käytetään myös tenttitilasta nauhoitettua äänimateriaalia tilanteiden tulkitsemiseksi. Valvojat ja pääkäyttäjät huolehtivat EXAMin sääntöjen noudattamista.

Opettajan vastuulla on tarkkailla opiskelijoiden tentin suorittamisaikoja. Opiskelijat eivät saa poistua sähköisen tentin tiloista alle 30 minuutin kuluessa tentin aloituksesta. Jos huomaat opiskelijan palauttaneen tentin alle 30 minuutissa, ota yhteys e-exam@oulu.fi -tukeen tarkistaaksesi, onko opiskelija poistunut tenttitilasta aiemmin kuin 30 minuuttia tentin aloittamisen jälkeen. Jos opiskelija poistuu tenttitilasta ennen kuin 30 minuuttia tentin aloittamisesta on kulunut, tentti hylätään ja/tai opiskelijan toiminnasta täytetään vilppiepäilyilmoitus.

Opettajien vastuulla ei ole valvoa mitään muuta kuin 30 minuutin poistumissääntöä. Perusteena tähän on se, että valvojat eivät pysty valvomaan kyseistä sääntöä. Opettaja näkee tentin suoritusajan automaattisesti EXAMista arvioidessaan suoritusta.

 

Takaisin ylös


Tenttivilppi ja sääntörikkeet

Jos valvonnassa havaitaan sääntörike, joka ei johda vilppiepäilykseen vaan huomautus riittää, valvojat lähettävät huomautuksen suoraan opiskelijan sähköpostiin ja tarvittaessa tentin vastuuopettajalle tiedoksi.

Jos valvonnassa huomataan sääntörike, joka johtaa vilppiepäilyyn, vilppiepäilyt ilmoitetaan ensin järjestelmän pääkäyttäjille. Pääkäyttäjät tarkistavat vilppiepäilytilanteen ja vievät asian tarvittaessa eteenpäin.

Oulun yliopistossa pääkäyttäjä täyttää vilppiepäilyn ilmoittamislomakkeen. Pääkäyttäjä toimittaa lomakkeen tentin vastuuopettajalle. Vastuuopettaja tutustuu lomakkeeseen ja välittää sen koulutusdekaanille. Koulutusdekaani tekee asiasta virallisen päätöksen. Tutustu Oulun yliopiston vilppitapausten käsittelyohjeeseen täällä.

Oamkilla pääkäyttäjä lähettää tarkat tiedot ja tapahtuman kuvauksen sähköpostitse tentin vastuuopettajalle. Tentin vastuuopettaja tutustuu epäilyyn ja välittää tiedon edelleen sähköpostiosoitteeseen jokot.oamk@oulu.fi. Johtava koulutusasiantuntija tekee asiasta virallisen päätöksen. Tutustu Oamkin ohjeisiin vilppitapausten käsittelystä täällä.

Tentin vastuuopettajalla on mahdollisuus tutustua vilppiepäilyyn liittyviin kameravalvonnan tallenteisiin pääkäyttäjän tuella.

 

Takaisin ylös


Tenttivarausten ja -suoritusten selailu

Varaukset-sivulla tentaattori voi tarkastella omiin tentteihinsä tehtyjä varauksia.

Voit rajata näkymään tenttivaraukset päivämäärärajauksella tai rajaamalla hakutuloksia opiskelijan nimen, tentin nimen tai suorituksen vaiheen mukaan.

Klikkaamalla Tentin nimi -sarakkeessa tentin nimeä, päädyt suorituksen arviointisivulle. Voit arvioida tätä kautta opiskelijan tenttisuorituksen Tentin arviointi -ohjeen mukaisesti. Pääset suorituksen arviointisivulle vain, jos opiskelija on suorittanut tentin.

 

Takaisin ylös


 

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oamk , Oamkin henkilöstölle, Oulun yliopiston henkilöstölle, saavutettava sisältö, UniOulu ja tageilla , , , , . Lisää permalink suosikkeihisi.