Skip to content

Vinkkejä kyselyiden tekijöille


Avainsanat: ,

Millainen on hyvä kysely? Tässä lista asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon.
Oamkissa ensisijainen kyselyohjelmisto on Webropol. Lisäksi voit tehdä keveämpiä kyselyitä esim. MS Formsilla.

Vinkkejä kyselyn tekijälle:

 1. Tee kyselystäsi ennemmin lyhyt kuin pitkä. Vastaajilla jää usein pitkä, aikaavievä kysely kesken.
 2. Kysy vain mitä tarvitset.
  Esimerkiksi, jos lähetät henkilökohtaiset linkit, sinun ei tarvitse kysyä vastaajan sähköpostiosoitetta, sillä sinullahan  on se jo. (Huom. kyselykutsuja saa lähettää henkilökohtaisiin sähköposteihin vain jos siihen on lupa. Lupa voi olla erillinen tutkimuslupa, ks. esim. Oamkin tutkimuslupakäytäntö, tai osoitteet on voitu saada esim. sellaisesta henkilörekisteristä, jonka tietosuojakuvauksessa kerrotaan, että yksi yhteystietojen käyttötarkoituksista on tietojen käyttö ko. kyselyn lähettämisessä.)
 3. Huolehdi, että antamasi ohjeet, kysymykset ja väittämät ovat yksinkertaisia, täsmällisiä ja helppotajuisia. Silloin saat luotettavammat vastaukset ja useampi vastaaja jaksaa vastata kyselysi kaikkiin kysymyksiin.
  • Jos tiedät tekijän, älä käytä passiivia.
  • Tiivistä. Vältä kankeaa kieltä ja pitkiä, epäselviä lauseita.
  • Vältä kaksoisnegaatiota väittämissä:
   “Mielestäni ei ole mahdotonta..” = “Mielestäni on mahdollista..”
  • Johdatteleva kysymys vääristää tuloksia. Pyri neutraaliin tyyliin.
 4. Kysy vain yhtä asiaa kerrallaan.
  Esim. “Minkä kouluarvosanan haluat antaa IT-palveluiden ohjesivustolle ja asiakaspalvelulle?”
  – Jaa kysymys kahtia, sillä voit mitata vain yhtä asiaa kerrallaan:
  “Anna kouluarvosana IT-ohjesivustolle” ja
  “Anna kouluarvosana IT-asiakaspalvelulle.”
 5. Laita helpoimmat kysymykset alkuun.
 6. Mieti kyselyn rakennetta: Laita saman aiheen kysymykset peräkkäin. Kysymykset voivat olla joko omilla sivuillaan tai ryhmiteltyinä yhdelle tai useammalle sivulle.
 7. Jos kyselyssäsi on useampia sivuja, tee selväksi, kuinka paljon kysymyksiä on vielä jäljellä. Kerro vastaajalle jo kyselykutsussa, kauanko kyselyn täyttämiseen kannattaa varata aikaa.
 8. Kun käytät valmiita vastausvaihtoehtoja, tarkista että vastausvaihtoehdot ovat kattavat ja toisensa poissulkevat. 
  Esim. jos vastausvaihtoehdoissa “0 – 1” ja “1 – 2” molemmissa on 1; se saisi olla vain toisessa.
 9. Voit luokitella tarkat vastaukset raportteihin, mutta jo kyselyvaiheessa luokiteltuja vastauksia et voi enää jälkikäteen eritellä. Mieti siis huolella etukäteen, mikä tarkkuus riittää.
 10. Huolehdi, että kaikille vastaajille löytyy sopiva vastaus.
  Voit antaaa vastaajan valita ’jokin muu; mikä’ -vaihtoehdon, jolloin hän pääsee itse kirjoittamaan oman vastauksensa. Tarjoa tarvittaessa viimeiseksi vaihtoehdoksi “en osaa sanoa (EOS)” tai “en halua sanoa (EHS)”. (Esim. Jos kysyt  vastaajan sukupuolta, voit tarjota vaihtoehdoiksi mies, nainen, muu ja en halua sanoa.) Jos käytät väittämille Likert-asteikkoa, sijoita aina EOS-vaihtoehto viimeiseksi vaihtoehdoksi: Jos et tarjota ko. vaihtoehtoa, vastaajat käyttävät neutraalia vastausta jos eivät tiedä mitä vastaisivat ja se voi vääristää tuloksia.
 11. Jos kyselylomakeella on ehdollisia kysymyksiä, kerro siitä vastaajille selkeästi. Ehdollinen kysymys tarkoittaa, että jos vastaat johonkin kysymykseen tietyllä tavalla, sinulle joko näytetään tai jätetään näyttämättä jokin toinen kysymys. (Tämä on mahdollista esim. Webropolin kyselytyökalussa. Joissakin muissa työkaluissa voi olla niin, että kaikille vastaajille annetaan sama lomake, jolloin pitää tarjota “en osaa sanoa /ei koske minua” -vaihtoehto.)
 12. Kyselyn raportointi on sitä helpompaa, mitä enemmän olet käyttänyt valmiita tai numeerisia vastausvaihtoehtoja. Kun kysyt tekstimuotoisia vastauksia, laita ne vapaaehtoisiksi, jos se on mahdollista. Vapaamuotoiset vastaukset ovat käsittelyn näkökulmasta työläitä, mutta niistä voi löytyä erityisen hyödyllisiä asioita.

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa Kaikki ohjeet, Oamk , Oamkin henkilöstölle, Oamkin opiskelijoille, saavutettava sisältö ja tageilla , . Lisää permalink suosikkeihisi.