Skip to content

Tekijänoikeusasioita opettajalle


Avainsanat: , , , , , , , , , ,

Kaikilla suomalaisilla ammattikorkeakouluilla on kopiointilupa. Se tarkoittaa, että voit käyttää rajatuin oikeuksin joitakin sellaisia tekijänoikeuksin suojattua materiaaleja opetuksessa, joiden käyttö ilman kopiointilupaa vaatisi erillisitä, maksullista materiaalikohtaista sopimusta. Kun käytät toisten tekemiä tekijänoikeuksin suojattuja aineistoja oppimateriaalina tai sen osana omalla opintojaksollasi, ilmoita siitä Kopioston raportointilomakkeella – näin varmistat, että tekijät saavat korvauksen teostensa käytöstä. Tämä raportointi koskee kaikkea kopiointiluvan nojalla käytettävissäsi olevaa materiaalia, jonka olet kopioinut netistä, tulostanut, skannannut tai valokopioinut ja sitten jakanut opiskelijaryhmällesi.

Lisäksi on tilanteina, joissa et tarvitse kopiointilupaa:

 1. jos käyttämästi aineisto on tekijänoikeudeton (public domain, CC0) tai
 2. sinulla on muu erillinen lupa aineiston käyttöön (esim. kirjallinen lupa tekijältä/tekijöiltä) tai
 3. aineisto on luovutettu yleiseen käyttöön jollakin avoimella lisenssillä (kuten CC-lisenssit)tai
 4. kun siteeraat, eli käytät sitaattioikeudella toisen teosta tai sen osaa omassa teoksessasi. Siteeraus onnistuu
  • julkistetuista teoksista,
  • kun käsittelet siteerattavaa teosta tai sen kohtaa teoksessasi, tai siteeraus havainnollistaa tai tukee esittämääsi asiaa,
  • kun siteeraat vain tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa,
  • kun siteerattu kohta erottuu selvästi omasta teoksestasi (esim. suora sitaatti merkitään yleensä lainausmerkeillä),
  • kun merkitset tekijän ja lähteen hyvän tavan mukaisesti ja selkeästi.
  • Huom. esim. hauskan, aiheeseen liittyvän sarjakuvan käyttäminen kuvituskuvana ei onnistu siteeraamalla, vaan siihen on oltava muu lupa!

Creative Commons -lisenssien avulla säästät aikaa ja vaivaa

Creative Commons (CC) -lisenssit ovat opettajan näkökulmasta tärkein avointen lisenssien joukko. CC-lisenssejä on erilaisia: niihin sisältyy aina tekijän nimeäminen, mutta lisäksi tekijä voi valita lisenssityypin, johon sisältyy vaatimus epäkaupallisuudesta (NC) ja/tai muokkauskiellosta (ND) tai lisenssin tarttuvuudesta (SA). Voit hakea CC-lisensoituja aineistoja esim. Googlessa ja Flickr:ssä.

Sinulla on tekijänoikeudet itse tekemääsi sisältöön – voit antaa muille oikeudet niiden käyttöön helposti CC-lisensillä

Voit paitsi käyttää muiden tekemiä CC-lisensoituja aineistoja, voit myös itse jakaa omia, itse tekemiäsi aineistoja muille CC-lisenssillä. Oma teoksesi voi olla vaikkapa teksti, piirustus, valokuva, video, verkkokurssi, peli tai näiden yhdistelmä. Valitse sopiva lisenssityyppi Creative Commons lisenssivalitsimessa ja ilmoita käyttämäsi lisenssi aineistosi yhteydessä. (Muista, että jos olet sisällyttänyt omaan tuotokseesi muiden tuotoksia, et voi määritellä tuotoksellesi sellaisia käyttöoikeuksia, jotka ohittaisivat työhösi sisällyttämiesi teosten tekijänoikeudet.)


Opiskele tekijänoikeuden peruskäsitteet Kopioston sivuilla

Opiskele ja testaa tietosi Kopiston sivustolla. Saat siitä hyvästä Tekijänoikeusekspertti-osaamismerkin. Sivustolla on hyvä oppimateriaali, josta opit tekijänoikeuden peruskäsitteet. Materiaali on jaettu viiteen osioon; immateriaalioikeudet, tekijänoikeudet, tekijänoikeuksien luovuttaminen, teosten käyttö ja oma tuottaminen. Kunkin osion lopussa on muutama kysymys, joihin oikein vastaamalla saat osaamismerkin. Tätä itseopiskelupakettia voi suositella myös opiskelijoille. Erityisesti paketin viimeinen osio omasta tuottamisesta on erinomainen tietoisku opiskelijoille, sillä siinä käsitellään mm. sitaattioikeutta, lähteiden merkitsemistä sekä plagioinnin luvattomuutta.


Operight-sivustolta löydät tietoa tekijänoikeusasioihin erityisesti opetuksen näkökulmasta

https://operight.fi/ -verkkosivustolla on hyviä materiaaleja opettajille. Operight-hankkeessa tekijänoikeusasioihin on paneudettu eriytyisesti opetuksen näkökulmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen takana on IPR University Center (Immateriaalioikeusinstituutti), joka koordinoi immateriaalioikeuteen liittyvää tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Instituutti antaa asiantuntijalausuntoja mm. tekijän- ja teollisoikeuden säädöshankkeista, järjestää kursseja, tarjoaa tietopalvelua ja toimittaa kannatusyhdistyksen IPRinfo-lehteä.


Oamkissa käytetään plagiaatintunnistusjärjestelmää

Plagiaatintunnistusjärjestelmä on verkkopalvelu, jonka avulla voidaan tarkistaa, onko opinnäytteissä tai muissa oppimistehtävissä osia, jotka saattavat olla muualta kopioituja.

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa Kaikki ohjeet, Oamk , Oamkin henkilöstölle, saavutettava sisältö ja tageilla , , , , , , , , , , . Lisää permalink suosikkeihisi.