Skip to content

Henkilökohtainen www-kotisivu (OY)


Avainsanat: , , , , , , , , , , , ,

Henkilökohtaisen www-kotisivun voi tehdä käytännössä mihin tahansa www-palvelinkoneeseen, johon omistaa käyttäjätunnuksen. Yliopiston opiskelijoilla on tunnukset ICT-palveluiden unix-palvelimelle Paju ja henkilökunnalla palvelimelle Koivu, joissa molemmissa on www-palvelinohjelmisto (Apache) ja käyttäjäkohtainen kotihakemisto (5 GB). Voit luoda henkilökohtaiset www-sivut omaan kotihakemistoosi, kotisivutila on käyttäjille maksutonta peruspalvelua.

Yliopiston tutkijoiden ja yksiköiden (esim. tiedekuntien, palvelu- ja tutkimusyksiköiden), projektien ja tapahtumien ulkoiset verkkosivut toteutetaan Drupal-julkaisujärjestelmällä. Tähän liittyvät toimintaohjeet henkilökuntaa varten ovat Patiossa, yliopiston intranetissä.

Huomaa, että kotisivun tietosisältöä rajaavat käyttöluvan ehdot, esim. kaupallinen ja poliittinen toiminta on kiellettyä. Älä myöskään käytä tekijänoikeuden alaisia kuvia (esim. sarjakuvahahmot) tai muuta aineistoa vaikka löytäisit niitä internetistä. Linkkiviittaukset sinänsä ovat luvallisia, mutta noudata kuitenkin hyvää tapaa sivuiltasi löytyvän vapaasti kopiotavan ja sekä muualta löytyvän vapaasti kopioitavissa olevan aineiston suhteen. Tarkempaa tietoa siitä, mitä jokaisen tietokoneen käyttäjän pitäisi tietää tekijänoikeudesta, saat KOPIRAITTILA-sivustolta.

Tällä sivulla on seuraavat ohjeet:

 1. Kotisivun osoite
 2. Kotisivun luonti ja käyttöoikeudet
 3. Miten estän hakurobotteja indeksoimasta sivujani?
 4. Sivuille pääsyn rajoittaminen
 5. Lomakkeen lähettäminen sähköpostina
 6. Kävijälaskuri
 7. Vieraskirja
 8. Hakutoiminto

Kotisivu tehdään oman kotihakemiston alihakemistoon public_html. Alihakemistoon tulee ensin määritellä käyttöoikeudet, jotta sivut näkyvät internetissä. Internetselaimella public_html-alihakemistoon viitataan näin:

 • opiskelijan kotisivu Paju-palvelimella on osoitteessa:
  www.student.oulu.fi/~tunnus/
  jossa tunnus = opiskelijan käyttäjätunnus
 • henkilökunnan kotisivu Koivu-palvelimella on osoitteessa:
  cc.oulu.fi/~tunnus/
  jossa tunnus = henkilökunnan/tutkijan/UFOn käyttäjätunnus

2. Kotisivun luonti ja käyttöoikeudet

Saat tehtyä itsellesi kotisivun tietohallinnon unix-järjestelmään seuraavasti:

 • Ota ssh-yhteys palvelimeen Koivu tai Paju
 • Luo kotihakemistoosi alihakemisto public_html ja anna siihen sekä kotihakemistoosi kaikille suoritusoikeus komennoilla:cd ~
  mkdir public_html
  chmod a+x . public_html
 • Tee sen jälkeen alihakemistoon public_html esimerkiksi pico-editorilla tiedosto index.html, joka on henkilökohtainen kotisivusi:
  cd ~/public_html
  nano index.html

  (Tilde-merkillä ~ voidaan hypätä suoraan kotihakemistoon mistä tahansa hakemistosta. Kotisivun osoitteessa sen tilalla voidaan käyttää myös merkkijonoa %7E jos ~ ei löydy näppäimistöltä.)
 • Jos tiedostoa index.html ei ole, niin kukaan ei pääse lukemaan web-sivua, paitsi jos kaikille annetaan myös lukuoikeus hakemistolle public_html. Tällöin web-sivu näkyy tiedostolistauksena.
  Anna kaikille (other) WWW-tiedostoihisi lukuoikeus näin:
  cd ~/public_html
  chmod a+r *
 • Jos luot public_html-hakemistoon alihakemistoja esimerkiksi kuvia varten, on kaikille annettava suoritusoikeus myös näihin hakemistoihin, ja kaikille on annettava yksittäisiin tiedostoihin lukuoikeus.
 • Sivuja voidaan päivittää Windows-työasemalta myös samba-tiedostonjakoa käyttämällä (K:-levy), tiedostojen ja hakemistojen oikeudet on asetettava edellämainitun kaltaisiksi.
 • Voit tutkia kotisivuasi käynnistämällä selaimen työasemaltasi ja kirjoittamalla www-sivun osoitteen siinä muodossa, kun se on ylempänä kerrottu.
 • Kotisivusi tulee automaattisesti henkilökunnan tai opiskelijoiden kotisivulistaan.
 • Www-materiaalia voit tuottaa millä tahansa editorilla, jos tunnet HTML:n perusteet.
 • Toinen mahdollisuus on käyttää makropaketteja, joilla tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelmien rakenteet voidaan muuttaa HTML-rakenteiksi. Tietoa WWW- ja HTML-työkaluista on saatavilla esimerkiksi:
  – Web Developer’s Virtual Library

3. Miten estän hakurobotteja indeksoimasta sivujani?

Helpoiten saat sivusi suojattua hakuroboteilta lisäämällä piiloon haluamiesi sivujen head-osioon:
META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOINDEX, NOFOLLOW”

Kaikki hakurobotit eivät kuitenkaan noudata tätä yleismaailmallista standardia ja indeksoivat sivut kaikesta huolimatta, mutta suurimmat hakupalvelimet saa kuitenkin kunnioittamaan yksityisyyttäsi tällä määrittelyllä.

4. Sivuille pääsyn rajoittaminen

Voit asettaa yksittäisille sivuille käyttäjätunnuksen ja salasanan, tai rajoittaa sivujen näkymistä maailmalle.

 • Www-sivujen käytön rajoitus perustuu .htaccess -tiedostoon, joka voidaan tehdä jokaiseen html-hakemistoon. .htaccess tiedosto vaikuttaa vain siihen hakemistoon, jossa se on.
 • Esimerkki .htaccess -tiedostosta:
  AuthName TomiTesti
  AuthType Basic
  AuthUserFile /home/otol/tomilepp/.htpasswd
  AuthGroupFile /dev/null
  require valid-user
 • .htpasswd -tiedostossa on jokaisen käyttäjän salasana cryptattuna. Helpoiten se tehdään htpasswd -ohjelmalla. Salasana tiedostoa ei saa laittaa public_html, tai muuhun www-selaimella päästävään hakemistoon.
 • Esimerkki .htpasswd -tiedoston luomisesta:
  htpasswd -c /home/otol/tomilepp/.htpasswd tunnus
 • Sekä .htaccess etta .htpasswd -tiedostoissa pitää olla lukuoikeus kaikille:
  chmod a+r .htaccess .htpasswd
 • Käytön rajoitus ip-osoitteiden mukaan onnistuu seuraavanlaisella .htaccess -tiedostolla:
  order deny,allow
  deny from all
  allow from .oulu.fi

5. Lomakkeen lähettäminen sähköpostina

Www-palvelimella on yleiskayttöinen scripti, jolla sivuillasi olevan www-lomakkeen tiedot voidaan lähettää sähköpostina yhdelle tai useammalle vastaanottajalle.

Tapa 1: Vastaanottajan osoite ei näy www-sivulla:

Esimerkki tunnuksien luomisesta:

Esimerkki FormMailin tunnuksen luomisesta

Esimerkissä on luotu kaksi tunnusta, toinen lähettää yhdelle osoitteelle, toinen kahdelle.

 • Kopioi lomakkeen “recipient”-kohtaan saamasi “tunnus”, tällöin sähköpostiosoite ei näy www-sivulla.

Esimerkki lomakkeesta:

<html>
<head>
<title>Testilomake</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="http://www.oulu.fi/cgi-bin/FormMail.pl">
<input type="hidden" name="recipient" value="66f159c9e73e4246d128d8e1652336fcxx">
Nimi: <input type="text" name="Nimi"><br>
Puhelin: <input type="text" name="Puh"><br>
<input type="submit" value="Lähetä">
</form>
</body>
</html>

Tapa 2: Osoite näkyy www-sivulla

Lomakkeen saat käyttöösi kun ilmoitat vastaanotto-osoitteen keskitetyt(at)oulu.fi, jolloin osoitteesi lisätään sallittujen listaan. Tämä ei ole suositeltava tapa, koska “spämmirobotit” löytävät osoitteesi ja käyttävät sitä roskapostin lähettämiseen.

Esimerkki lomakkeesta:

<html>
<head>
<title>Testilomake</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="http://www.oulu.fi/cgi-bin/FormMail.pl">
<input type=hidden name="recipient" value="etunimi.sukunimi@oulu.fi">
Nimi: <input type="text" name="Nimi"><br>
Puhelin: <input type="text" name="Puh"><br>
<input type="submit" value="Lähetä">
</form>
</body>
</html>

Tietojen lähettäminen salattuna

Jos haluat tiedot salattuna www-selaimelta serverille, voit kayttaa ACTION-rivinä:

<form method=”post” action=”/th/perl/formmail/FormMail.pl”>

6. Kävijälaskuri

Voit käyttää sivuillasi kävijälaskuria. Sen saa kotisivulleen lisäämällä tagin:

<img src=”/cgi-bin/Count.cgi?df=omatunnus.dat”>

7. Vieraskirja

Voit tehdä kotisivuillesi vieraskirjan (guestbook).
Ensin pitaa luoda itse vieraskirja ja sitten sen näyttämiseen tarkoitettu sivu.

a) Opiskelijan kotisivun vieraskirja (korvaa ohjeissa ‘tunnus‘ omalla tunnuksellasi):

ssh nfstu
cd /netservices/www/guestbooks
touch tunnus
chmod a+rw tunnus
cp tomilepp.html tunnus.html
chmod a+r tunnus.html

b) henkilökunnan kotisivun vieraskirja (korvaa ohjeissa ‘tunnus‘ omalla tunnuksellasi):

cd /netservices/www/guestbooks
touch tunnus
chmod a+rw tunnus
cp tomilepp.html tunnus.html
chmod a+r tunnus.html
 • Seuraavaksi voit editoida tunnus.html-tiedostoa haluamaksesi, esim pico tunnus.html
 • Tämän jälkeen tee vieraskirjasivu, esimerkiksi guestbook.html-tiedosto, joka voi nayttää vaikkapa tältä:

<html>
<head>
<title>users’s guestbok</title>
</head>
<body>

<p>
You can just view guestbook, or you can add your entry to it.</p>

<form action=”/cgi-bin/guestbook/guestbook.cgi” method=post>
<input type=”hidden” name=”file” value=”tunnus”>
<input type=”submit” value=”View guestbook”>
</form>

<hr>
<form action=”/cgi-bin/guestbook/guestbook.cgi” method=post>
<input type=”hidden” name=”file” value=”tunnus”>
<input type=”hidden” name=”mode” value=”add”>
Name:<br>
<input type=text name=”name-required”><br>
Email:<br>
<input type=text name=”email”><br>
Homepage:<br>
<input type=text name=”homepage URL”><br>
Comments:
<br><textarea rows=6 cols=60 name=”comments-multi”></textarea><br>
<input type=”submit” value=”Add entry”>
</form>
<hr>
</body>
</html>

8. Hakutoiminto

Hakutoiminnon voi lisätä sivuilleen seuraavalla tavalla:

<form method=”post” action=”http://www.oulu.fi/cgi-bin/htsearch“>
<input type=hidden name=config value=htdig>
<input type=hidden name=restrict value=”oman_sivusi_osoite”>
Search for: <input type=”text” size=”30″ name=”words”>
<input type=”submit” value=”Search”> </form>

 • Vaihda restrict -kohtaan url-osoite, johon haluat haun rajoittaa.
 • Htdig-hakukone indeksoi sivut kerran viikossa (sunnuntain ja maanantain välisena yönä), joten uudet sivut ei heti näy haussa.
 • Valmis haku näyttää tältä.

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oulun yliopiston henkilöstölle, Oulun yliopiston opiskelijoille, saavutettava sisältö, UniOulu ja tageilla , , , , , , , , , , , , . Lisää permalink suosikkeihisi.