Skip to content

Saavutettavia sisältöjä verkkoon: Missä muodossa dokumentit kannattaa jakaa?


Avainsanat: , , ,

Verkkosivut ovat HTML-koodattua hypertekstiä. Mahdollisuuksien mukaan, suosi verkkosivuja erityisesti julkisessa tiedonjaossa erillisten liitetiedostojen sijaan: Siispä jos voit kirjoittaa asian suoraan verkkopalveluun webbieditorilla sen sijaan, että liittäisit mukaan erillisen tiedoston, käytä ennemmin webbieditoria. Joskus on silti tarvetta jakaa tiedostoja verkon kautta.

Oulun korkeakoulujen sisäisessä päivittäisessä käytössä kannattaa yleisesti käyttää Microsoftin toimistosovelluksia (kuten Wordia) ja niiden omia tiedostomuotoja (Wordissa DOCX), sillä kaikilla meillä on käytössämme MS 365 -pilvipalvelu. Pilvipalveluun kuuluu mm. toimistosovellusten (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) lisenssi kaikille Oulun yliopiston ja Oamkin opiskelijoille ja henkilökuntaan kuuluville.

Wordissa ja OneNotessa on erinomainen helppolukutoiminto eli syventävä lukuohjelma (immersive reader), joka auttaa erityisesti lukivaikeuksista kärsiviä. Koska kaikilla meillä on käytössämme MS:n tuotteet, ja niissä on hyviä saavutettavuutta parantavia ominaisuuksia, on suositeltavinta käyttää MS:n omia tiedostomuotoja.

PDF-tiedostoja tulisi käyttää esimerkiksi silloin,

  • kun tiedosto arkistoidaan (käytä silloin arkistointiin tarkoitettua PDF/A-muotoa), tai
  • kun jaetaan ammattiohjelmistoilla tehtyjä tiedostoja käyttäjille, joilla ei ole ko. ohjelmaa käytössään.

Esimerkiksi opiskelijat lataavat opinnäytetyöt PDF-muodossa Laturiin/Theseukseen. (Huom. Opinnäytetöiden pitää täyttää saavutettavuusvaatimukset, toisin kuin muiden opiskelijoiden tekemien töiden: opiskelijoiden tulisi tehdä työstään saavutettava, arkistointikelpoinen PDF.)

PDF-tiedostoa ei yleensä ole tarkoitus muokata/päivittää. Alkuperäinen (esim. toimisto- tai ammattiohjelmalla tehty) tiedosto kannattaakin aina säilyttää  mahdollisia jatkomuokkaustarpeita varten.

Lisätietoa PDF-tiedostoista


Microsoftin syventävässä lukuohjelmassa lukija voi säätää näkymää omien tarpeidensa mukaiseksi, muuttamatta alkuperäistä tiedostoa

Tiedoston tekijä päättää, miltä tiedosto näyttää: hän tekee kirjasinvalinnat (kuten kirjasintyyppi ja riviväli) ja määrittelee palstanleveyden. MS Wordin helppolukutoiminto (syventävä lukuohjelma) tarjoaa lukijalle helpon tavan muuttaa tekstin ulkoasua itselleen sopivammaksi. Hän voi vaihtaa tekstin taustavärin, rivivälin, kirjasintyypin ja koon helposti, muuttamatta alkuperäistä tiedostoa.

Lisäksi hän voi lukuohjelman kautta helposti kuunnella tekstin koneäänellä luettuna. (PDF taas näytetään lukijalle sellaisenaan, minkä vuoksi PDF-tiedostossa pitää kiinnittää erityistä huomiota ulkoasuun, eli esim. kirjasinvalintoihin, palstanleveyteen ja riviväliin.)

 

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oamk , Oamkin henkilöstölle, Oamkin opiskelijoille, Oulun yliopiston henkilöstölle, Oulun yliopiston opiskelijoille, saavutettava sisältö, UniOulu ja tageilla , , , . Lisää permalink suosikkeihisi.