Skip to content

Saavutettavia sisältöjä verkkoon: Kirjoita selkeää yleiskieltä


Avainsanat: , , , ,

Tekstin mukautus selkeämmäksi

Sisällön ymmärrettävyys on yksi saavutettavuuden pääperiaatteista. Selkeä ja ymmärrettävä kieli on merkittävin ymmärrettävyyden osatekijä*. Korkeakoulussa riittää, kun käytetään selkeää yleiskieltä. Yleiskieli on sitä kieltä, jota käytetään mm. sanomalehdissä ja oppikirjoissa. Selkokieli on yksinkertaistettua yleiskieltä, jota on vieläkin helpompi ymmärtää kuin yleiskieltä. Saat yleiskielestä ymmärrettävämpää, kun lainaat siihen joitakin selkokielen piirteitä.

Kirjoita selkeää tekstiä

Poimin tähän joitakin hyviä keinoja Kielikellon jutussa esitellyistä selkokielen periaatteista. Lisäksi listassa on saavutettavuusdirektiivissä mainittuja ymmärrettävyyteen vaikuttavia seikkoja.

 1. Aseta dokumentille oikea kieli. Muista merkitä myös vieraskieliset kohdat, niin mm. oikoluku toimii oikein ja ruudunlukijat osaavat (yleensä) lukea ne oikein.
 2. Kiinnitä huomiota sujuvaan, loogisesti etenevään kerrontaan.
 3. Satsaa kuvaaviin otsikoihin: Otsikon tulee kuvata sisältöä. Käytä myös väliotsikoita.
 4. Kirjoita kuvaavat linkkitekstit: Linkkitekstin tulee yksinään ilmaista, minne linkki vie.
 5. Laita yksi asia yhteen kappaleeseen: Lyhyet kappaleet on helpompi hahmottaa kuin pitkät. Kappaleessa tulee olla vain yksi keskeinen sisältö ja sen mahdolliset täsmennykset ja selitykset.
 6. Suosi yksinkertaisia lauserakenteita: Vältä lauseenvastikkeita, äläkä kirjoita useita sivulauseita yhteen virkkeeseen. Ilmaise asiat suoraan.
 7. Käytä yhtenäistä termistöä.
 8. Selitä hankalat sanat sitä mukaa, kun ne tulevat vastaan.
 9. Anna konkreettisia esimerkkejä.
 10. Kirjoita vaihtoehtoiset kuvaukset kuville: Vaihtoehtoisessa tekstissä kerrot kuvan oleellisen viestin niille, jotka eivät näe kuvaa. (Kerro, mitä kuvasta pitäisi ymmärtää.) Jos kuvan sisältö ei ole oleellinen, eli se on pelkkä koriste, tai olet jo selittänyt kuvan oleellisen sisällön kertaalleen leipätekstissä, laita kuvalle tyhjä kuvas (=tyhjä alt-attribuutti). Riippuu työkalusta miten se tehdään.
 11. Oikeinkirjoitus, eli mm. pilkkusäännöt ja yhdyssanat on hyvä hallita.
 12. Käytä oikolukua oikeinkirjoituksen tarkistamiseen.

Esimerkki 1: Tekstin mukautus yleiskielelle ja selkokielelle

Tekstin alkuperäinen versio on lainattu osoitteesta https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/netista-tilaajalle/tupakkatuotteiden-nettitilaaminen.

“Etäviestimen välityksellä elinkeinonharjoittajalta hankittuja tupakkatuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä ei saa tuoda maahan. Myös matkustajatuonnissa on rajoituksia.”

Mukautus yleiskielelle:

Ulkomailta ei saa tilata tupakkatuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä. Matkailijat saavat tuoda niitä mukanaan tullirajoitusten salliman määrän.

Mukautus selkokielelle:

Et saa tilata ulkomailta tupakkatuotteita,
sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä.
Jos matkustat itse,
saat tuoda niitä mukanasi Suomeen
tullin salliman määrän.
Sallittu määrä riippuu siitä,
missä matkustit.


Esimerkki 2: Tekstin mukautus selkeämmäksi

Tässä on Kielikellosta haettu esimerkkimukautus, jossavaikeaselkoinen, kapulakielinen teksti on muutettu helppolukuisemmaksi. Sisällön ymmärrettävyys on tässä mukautuksessa jo selkokielen tasoa. (Vars. selkokielisessä tekstissä rivin pituus tosin pitäisi rajata 55–60 merkkiin.)

Kapulakielinen teksti:

Kela maksaa suoraan koulutuksen järjestäjälle sen osan koulumatkatuesta, joka on myönnetty koulukuljetuksen perusteella. Koulutuksen järjestäjälle korvataan koulukuljetuksesta aiheutuneet kustannukset, joista on vähennetty kuukausittainen matkaosuutenne 43 euroa. Koulutuksen järjestäjälle suoraan maksettava osuus on koulumatkatukeanne.

Selkeä, yleiskielinen teksti:

Kun käytät koulukuljetusta, Kela maksaa koulumatkatuen suoraan koulutuksen järjestäjälle. Koulukuljetus maksaa sinulle itsellesi enintään 43 euroa kuukaudessa.

(Lähde: Laaksonen, K: Ymmärrettävämpiä tekstejä Kelasta. (Kielikello 4/2011))


Esimerkki 3: Tekstin mukautus selkeämmäksi

Tässä on Poliisiblogista lainattu esimerkkimukautus, jossa blogin kirjoittaja on muuttanut kapulakielisen tekstin helppolukuisemmaksi.

Kapulakielinen teksti:

Yhtenä osa-alueena olivat, joista tehtiin kanteluja, tutkinnanjohtajien tekemät päätökset, joissa oli kyse tutkinnan lopettamiseen liittyvästä asiasta.

Yleiskielinen teksti:

Kanteluja tehtiin mm. tutkinnanjohtajien tekemistä tutkinnan lopettamispäätöksistä.

(Lähde: Nykänen, J: Munkkilatinaa vai ymmärrettävää tekstiä?! (Poliisiblogi 16.8.2018.))


Esimerkki 4: Selkeä lauseotsikointi auttaa hahmottamaan sisällön

Tässä esimerkissä on ote tavanomaisesta, isännöitsijän lähettämästä ohjetekstistä taloyhtiön osakkaille. Alkuperäinen teksti on melko selkeää jo valmiiksi. Otsikko ei kuitenkaan kuvaa sisältöä kovin hyvin. Ainakin itse ajattelisin, että “Taloyhtiön työkalut” -otsikon alta löytyisi luettelo taloyhtiön työkaluista. Hyvä otsikko kuvaa tekstin perusajatuksen.

Lisäksi, koska kyseessä on ohjeteksti, siinä kannattaisi vielä muuttaa passiivimuodot sinä-muotoon, jotta lukija ymmärtäisi paremmin, että mitä häneltä odotetaan.

Korjattu esimerkki on tässä viety vielä askelta pidemmälle, eli se on nyt ns. selkotekstiä. Siinä on lyhyemmät kappaleet ja rivit kuin yleiskielessä ja lyhenteet on kirjoitettu auki. Ilman näitä muutoksia, teksti kävisi sellaisenaan selkeästä yleiskielestä.

Alkuperäisessä tekstissä otsikko ei ole kuvaava ja eikä ohjetekstistä selviä tekijä

Taloyhtiön työkalut

Yhteisiä työvälineitä tulee käyttää huolellisesti. Esimerkiksi ruohonleikkuri tulee puhdistaa käytön jälkeen mieluummin harjalla kuin kolistelemalla. Jos jokin laite on viallinen tai se rikkoontuu käytössä, ilmoittakaa siitä isännöitsijälle tai hallituksen jäsenelle huoltoa varten. Jos ruohonleikkurin bensa loppuu, tulee kanisteri täyttää. Kuitti hankitusta bensiinistä tulee toimittaa isännöitsijälle esim. sähköpostitse tilitietoineen, niin kustannus hyvitetään bensan ostajalle. Varastoista lainatut työkalut tulee palauttaa puhdistettuna takaisin säilytyspaikkoihin heti käytön jälkeen.

(Lähde: Erään isännöitsijän lähettämä ohjekirje)

Selkomukautus: Otsikko on muutettu kuvaavaksi ja tekijä selviää tekstistä

Pidä hyvää huolta taloyhtiön työkaluista

Käytä yhteisiä työvälineitä huolellisesti.
Esimerkiksi, puhdista ruohonleikkuri käytön jälkeen
mieluummin harjalla kuin kolistelemalla.
Palauta varastosta lainaamasi työkalut puhdistettuna
takaisin paikalleen heti käytön jälkeen.

Jos huomaat, että joku laite on rikki,
tai se hajoaa sinulla käytössä,
ilmoita siitä isännöitsijälle tai hallituksen jäsenelle.
Silloin he tietävät huolehtia, että laite huolletaan.

Jos ruohonleikkurin bensa loppuu,
voit täyttää kanisterin itse.
Toimita kuitti ruohonleikkuriin ostamastasi bensiinistä
isännöitsijälle esimerkiksi sähköpostilla.
Muista laittaa mukaan tilinumero,
että saat maksusta hyvityksen.


Esimerkki 5: Hyvä linkkiteksti kertoo, minne linkki vie

Ruudunlukijan käyttäjä voi selata sivun sisältöä niin, että kuuntelee sivulla saatavilla olevat linkit. Siinä tilanteessa ei ole kovin hyödyllistä, jos on käytetty epämääräisiä linkkitestejä, mieti esim. tilannetta jossa ruudunlukija lukisi vain “Linkki Lue lisää, Linkki Lue lisää, Linkki Lue lisää”.

Sen sijaan olisi hyödyllisempää, jos ruudunlukija lukisikin esim. “Linkki Lue lisää täydennyskoulutuksesta, Linkki Lue lisää erikoistumiskoulutuksista, Linkki Lue lisää avoimesta AMK:sta.”

Parannusehdotuksia linkkiteksteihin

1. Korvaa linkkisana kohdesivun koko nimellä.

Alkuperäinen linkkiteksti

Täytettyäsi lomakkeen, sinulle lähetetään sähköpostitse opettajakorkeakoulun alumni-intran tunnus ja salasana.
Lähde: https://www.oamk.fi/fi/oamk/alumnisuhteet

Linkkiteksti parannettuna

Täytettyäsi Amokin alumni -liittymislomakkeen, sinulle lähetetään sähköpostitse opettajakorkeakoulun alumni-intran tunnus ja salasana.

2. Voit hyvin linkittää koko lauseen, kun sen avulla selviää hyvin, minne linkki vie.

Alkuperäinen linkkiteksti

Kuva ilmoituksesta, kuvassa lukee "Ilmoitustaulu. Unohtuiko salasana? Voit hakea uuden salasanan Oamkin Käyttäjätunnus- ja salasanapalvelusta." Ohjetekstin alla on linkki, jossa lukee "Katso lisätietoa". Linkistä linkkii siirtyvälle kuuntelijalle ruudunlukija lukisi "Katso lisätietoa".
Lähde: https://www.oamk.fi/opinto-opas/

Linkkiteksti parannettuna

Kuva ilmoituksesta, kuvassa lukee "Ilmoitustaulu. Sen alla oleva teksti on samalla linkki, eli ruudunlukija lukisi linkkejä selaavalle käyttäjälle, että "Unohtuiko salasana? Voit hakea uuden salasanan Oamkin Käyttäjätunnus- ja salasanapalvelusta."

3. Linkitettävän dokumentin nimi toimii yleensä hyvin myös siihen vievän linkin tekstinä. 

Alkuperäinen teksti

Tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikat vuonna 2017, Rehtori, 22.9.2016 § 73Liite
Lähde: Oamkin henkilöstöintra

Teksti parannettuna

Rehtorin päätös: Tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikat vuonna 2017 (22.9.2016 § 73), Liite: Aloituspaikkojen määrät aloittain

(Huom. Esimerkin linkit veivät intraan, joten ne on poistettu ja niiden paikat on osoitettu alleviivauksella: alkuperäisessä tekstissä “22.9.2016 § 73” vei PDF-muodossa olevaan rehtorin päätökseen ja “Liite”-teksti päätöksen liitteeseen, jossa aloituspaikkojen määrät aloittain. Korjatussa tekstissä “Rehtorin päätös: Tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikat vuonna 2017” on linkkitekstinä päätökseen ja “Liite: Aloituspaikkojen määrät aloittain” liitteeseen. Tiedoksi vielä sekin, että Oamkin rehtorin päätökset ovat skannattuja PDF-dokumentteja, joissa teksti on kuvana, eli kohdetiedostot eivät tässä tapauksessa ole saavutettavia. Et siis esim. voi maalata päätöksen tekstiä, kopioida sitä leikepöydälle ja liittää toisaalle. Hakukone ei kykene lukemaan dokumenttia, joten se ei löydy niin helposti hakutoiminnolla. Itseasiassa linkkitekstissä voisi vielä olla mukana se tieto, että linkki avaa PDF-tiedoston, eli esim. “Liite (PDF): Aloituspaikkojen määrät aloittain”)

4. Muista tarkistaa, toimiiko linkkiteksti itsenäisesti

Alkuperäinen linkkiteksti

Turvallisuustyön tarkoituksena on ohjata, opastaa ja avustaa ennaltaehkäisemään onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita. Lisätietoa opiskelijaintra Oivassa
Lähde: https://www.oamk.fi/opinto-opas/ohjausta-ja-neuvontaa

Linkkiteksti parannettuna

Turvallisuustyön tarkoituksena on ohjata, opastaa ja avustaa ennaltaehkäisemään onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita. Opiskelijaintra Oivassa on lisätietoa turvallisuudesta.

(Huom. Esimerkin linkit veivät intraan, joten ne on poistettu ja niiden paikat on osoitettu alleviivauksella: alkuperäisessä tekstissä linkkitekstinä oli siis “Lisätietoa opiskelijaintra Oivassa” ja korjatussa linkkiteksti on “Opiskelijaintra Oivassa on lisätietoa turvallisuudesta”.

5. Ilmaise linkissä, jos se vie pois organisaation sivustolta.

Alkuperäinen linkkiteksti

Lähde: Laaksonen, K: Ymmärrettävämpiä tekstejä Kelasta. (Kielikello 4/2011)

Linkkiteksti parannettuna

Lähde: Laaksonen, K: Ymmärrettävämpiä tekstejä Kelasta. (Kielikello 4/2011)

6. Korvaa kaikki “klikkaa tästä”, “täällä”, “lue lisää” -tyyppiset linkkitekstit kuvaavilla teksteillä

Alkuperäinen linkkiteksti

Tutustu innovaatioallianssin esitykseen täällä.
Lähde: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta

Linkkiteksti parannettuna

Tutustu Oulun innovaatioallianssin esitykseen Business Oulun sivuilla (PPTX).

7. Jos linkkinä toimii kuva, sovella aiempia esimerkkejä myös linkkinä toimivaan vaihtoehtoiseen kuvaukseen 

Alkuperäinen linkkiteksti (kuvan vaihtoehtoinen kuvaus)

Kuva: info-ikoni
– Jos tämän kuvan vaihtoehtoinen kuvaus olisi “info-ikoni”. Se ei kertoisi kuvan oleellista merkitystä. Kuvan vaihtoehtoisen kuvauksen pitäisi vastata kuvan tarkoitusta. Tässä tapauksessa kuva voisi olla esim. Saavutettavuusverkkokurssilla, jossa sen tarkoitus voisi olla osoittaa sivulle, jolla on lisäinfoa vaikkapa Saavutettavuus-verkkokurssista.

Linkkiteksti (kuvan vaihtoehtoinen kuvaus) parannettuna

Kuva:Tietoa saavutettavuus-verkkokurssista
– Hyvä vaihtoehtoinen kuvaus voisi olla esimerkiksi “Lisätietoa” tai vaikka “Tietoa saavutettavuus-verkkokurssista”. Nyt vaihtoehtoinen kuvaus kertoisi paremmin, minne linkki osoittaa.


*) Itse asiassa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ei edellytä ymmärrettävää kieltä; vaatimus kun ei sisälly WCAG 2.1 AA-tasoon. Mutta se onkin hallintolaki, joka edellyttää viranomaisilta asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä: Nämä lait tukevat toisiaan sillä tosiasiassa selkeällä kielellä on suuri merkitys saavutettavuudelle!

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oamk , Oamkin henkilöstölle, saavutettava sisältö ja tageilla , , , , . Lisää permalink suosikkeihisi.