Skip to content

Tietojärjestelmien käyttösäännöt: Tietojärjestelmien ylläpito


Avainsanat:

Tietojärjestelmien ylläpito

Kullakin ammattikorkeakoulun tietojärjestelmällä on oltava nimetty vastuutaho (omistaja), joka on vastuussa järjestelmän käyttötarkoituksesta, toiminnasta ja sisällöstä sekä sen käytöstä. Tietojärjestelmän omistaja laatii käyttöohjeet ja huolehtii siitä, että tietojärjestelmän palvelut ja sen käyttö ovat näiden sääntöjen mukaisia. Ammattikorkeakoulun yhteisten tietojärjestelmien ylläpidosta vastaa Oamkin IT-palvelut. Ammattikorkeakoulun osastojen hallinnoimista tietojärjestelmistä vastaa osaston johtaja tai tämän kirjallisesti nimeämä henkilö. Kunkin osaston järjestelmien vastuuhenkilöistä ja ylläpitohenkilökunnasta pidetään erillistä luetteloa.

Tietojärjestelmien ylläpidosta, ylläpitäjän vastuista ja oikeuksista tietojärjestelmän toiminnan ja käytön hallintaan sekä sen tietoturvasta huolehtimiseen määrätään tarkemmin erillisessä ylläpitosäännössä.

Tietojärjestelmien toiminnasta ja käytöstä tallentuu lokia seuraavia tarkoituksia varten:

  • palvelun toteuttamiseksi, kehittämiseksi ja sen tietoturvasta huolehtimiseksi
  • järjestelmien sisältämien tietojen tietosuojasta huolehtimiseksi
  • mahdollisten ongelmien ja teknisten vikojen havaitsemiseksi ja korjaamiseksi
  • palveluun kohdistuvien väärinkäytösten havaitsemiseksi, estämiseksi, selvittämiseksi ja
  • esitutkintaan saattamiseksi.

[Lokien käsittelystä määrätään tarkemmin erillisissä lokitietojen käsittelysäännöissä].

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oamk , Oamkin henkilöstölle, Oamkin opiskelijoille ja tageilla . Lisää permalink suosikkeihisi.