Skip to content

Tietojärjestelmien käyttösäännöt: Käytön periaatteet


Avainsanat: ,

Käytön periaatteet

Kaikkea ammattikorkeakoulun laitteiden ja sähköisten palveluiden käyttöä, tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja käyttöoikeusehtojen tulkintaa ohjaavia keskeisiä yleisperiaatteita ovat:

  • Kaikilla käyttöön oikeutetuilla on mahdollisuus kohtuulliseen ja asialliseen käyttöön.
  • Muille käyttäjille tai tietoliikenneverkossa oleville organisaatioille tai tietojärjestelmille ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa.
  • Yksityisyyden suojaa tulee kunnioittaa.
  • Ammattikorkeakoulun myöntämä käyttöoikeus on henkilökohtainen.
  • Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksensa käytöstä.

Ammattikorkeakoulun tietojärjestelmät on tarkoitettu työvälineeksi tehtäviin, jotka liittyvät opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen tai hallintoon [ammattikorkeakoulussa]. Muu käyttö edellyttää erillistä sopimusta.

Tietojärjestelmien yksityinen käyttö on sallittu vähäisessä määrin ja vain siltä osin kuin se ei haittaa muuta järjestelmän käyttöä eikä ole ristiriidassa kyseistä järjestelmää koskevien tai yleisten käytöstä annettujen sääntöjen kanssa. Yksityinen aineisto tulee yksityisyyden suojan varmistamiseksi pitää selkeästi erillään työhön liittyvästä aineistosta.

Kaupallinen käyttö muun kuin ammattikorkeakoulun lukuun on sallittu vain nimenomaisella luvalla.

Käyttö poliittiseen toimintaan (kuten vaalimainontaan) on kielletty. Poikkeuksena ovat ammattikorkeakouluvaalit, oppilaskunnan [toimintaan liittyvien poliittisten opiskelijajärjestöjen /alayhdistysten] sekä henkilökunnan ammattiyhdistysten yms. toiminta.

Kaikkien käyttäjien tulee omalta osaltaan huolehtia yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Vaikka käyttäjällä itsellään ei olisikaan erityistä suojattavaa, muilla käyttäjillä saattaa olla. Kaikilla käyttäjillä on omalta osaltaan vastuu tietojärjestelmän kokonaisturvallisuudesta. Havaituista tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa ICT-palveluille.

Ammattikorkeakoulu pyrkii suojaamaan kaikkia käyttäjiä haittaohjelmilta, roskapostilta ja yrityksiltä tunkeutua järjestelmiin tai yksittäisiin työasemiin. Käyttäjien on myös huolehdittava tässä toiminnassa omasta osuudestaan annettujen ohjeiden mukaisesti. (Ks. tietoturvatiedotteet)

Käyttäjä vastaa itse tiedostojensa suojauksesta sekä viime kädessä niiden varmuuskopioinnista. Ammattikorkeakoulu varmuuskopioi keskitettyjen tietojärjestelmien tiedostot, mutta ei vastaa tiedostojen mahdollisen tuhoutumisen aiheuttamista vahingoista.

Käyttäjällä on vaitiolovelvollisuus järjestelmien tietosisällöstä, käyttötavoista, turvatasosta ja ominaisuuksista silloin, kun tietojärjestelmien käyttötarkoitus, niiden käytöstä annetut määräykset tai lainsäädäntö sitä vaativat.

Ammattikorkeakoulun verkkoon saa kytkeä vain verkon ylläpitäjän hyväksymiä ja rekisteröimiä laitteita. Liittämisessä tulee noudattaa annettuja ohjeita. [Yleiseen käyttöön tai käyttäjien omille laitteille varatut verkon osat on merkitty näkyvästi erikseen.]

Mikä tahansa tämän käyttösäännön tai käyttöoikeusehtojen rikkominen aiheuttaa käyttöoikeuden menettämisen joko määräaikaisesti tai pysyvästi. Muista, että Oamkin verkon käyttömahdollisuus ei ole oikeus vaan etuoikeus, jonka voi menettää käyttämällä sitä väärin.

>> seuraava sivu: Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oamk , Oamkin henkilöstölle, Oamkin opiskelijoille ja tageilla , . Lisää permalink suosikkeihisi.