Skip to content

Tietojärjestelmien käyttösäännöt: käyttösäännön tarkoitus


Avainsanat:
  1. Tietojärjestelmien käyttösäännön tarkoitus (tämä sivu)
  2. Käytön periaatteet
  3. Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset
  4. Käyttöoikeuden voimassaolo
  5. Tietojärjestelmien ylläpito

Tietojärjestelmien käyttösäännön tarkoitus

Ammattikorkeakoulu on sekä tiede- ja tutkimusyhteisö sekä opetusta antava laitos. Sen tulee turvata kaikkien käyttäjäryhmiensä tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys sekä tarjota luotettava ja turvallinen ympäristö tietojen käsittelyyn. Tämä käyttösääntö ja tähän liittyvät käyttöoikeusehdot on laadittu auttamaan eri ryhmiin kuuluvia käyttäjiä tunnistamaan käyttöoikeuksiinsa liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet. Käyttöoikeuksiin liittyvien velvollisuuksien tahatonkin laiminlyöminen saattaa vaarantaa muidenkin käyttäjien omistamien tietojen eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden.

Käyttösääntöjä ja käyttöoikeusehtoja sovelletaan kaikkiin ammattikorkeakoulun hallinnassa tai muutoin ammattikorkeakoulun vastuulla oleviin tietojärjestelmiin ja niiden käyttöön sekä käyttäjien osalta myös muihin sellaisiin palveluihin, joiden käyttömahdollisuus tai käyttöoikeus on saatu ammattikorkeakoulun välityksellä. Säännöt koskevat myös ammattikorkeakoululla yleisessä käytössä olevia työasemia ja kaikkia ammattikorkeakoulun verkkoon liitettyjä laitteita.

Kaikkien ammattikorkeakoulun tietotekniikan käyttäjien tulee noudattaa näiden sääntöjen lisäksi myös muita ammattikorkeakoulun tietojärjestelmistä antamia sääntöjä ja ohjeita, hyviä tapoja sekä Suomen lakia. Näiden tai muiden tietojärjestelmän käyttöä koskevien sääntöjen vastainen käyttö käsitellään seuraamusohjeen mukaisesti. Sääntöjen kulloinkin voimassa oleva versio löytyy it.oamk.fi:stä.

>> Seuraava sivu: Käytön periaatteet

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oamk , Oamkin henkilöstölle, Oamkin opiskelijoille ja tageilla . Lisää permalink suosikkeihisi.