Skip to content

Oamkin käyttäjien vierastunnukset on syytä siivota pois M365:ssa, jotta oamkilaisille voi jakaa tiedostoja OneDrivessä ja heitä voi ottaa vieraskäyttäjiksi TeamsiinOamkin käyttäjät on siirretty yhteiseen M365-ympäristöön Oulun yliopiston kanssa 20.5.2024. Osalla heistä myös User Principal Name (UPN) on vaihtunut, mutta kaikki vastaanottavat edelleen sähköpostia samoilla sähköpostiosoittella kuin ennenkin. Jotta käyttäjänne voisivat onnistuneesti jakaa uudelleen Oamkin käyttäjille oikeuksia dokumentteihin ja lisätä Oamkin käyttäjiä uudelleen niihin Teams-ryhmiin, joissa he ovat ennenkin olleet jäseninä, pitää ko. M365-ympäristön ylläpitäjän siivota vanhat oamk.fi ja students.oamk.fi-vierastunnukset pois Azuresta.

Sen voi tehdä ainakin kahdella tavalla:

1. tapa: Yksittäisten käyttäjien poisto

  1. M365-ympäristön pääkäyttäjä poistaa yksittäiset käyttäjät Microsoftin ohjeen mukaan:
    How to create or delete users in Microsoft Entra ID – Microsoft Entra | Microsoft Learn
  2. M365-ympäristön pääkäyttäjä varmistaa yksittäisten käyttäjien poiston Microsoftin ohjeen mukaan:
    Restore or permanently remove recently deleted user – Microsoft Entra | Microsoft Learn
  3. Tiimin omistaja lisää vieraskäyttäjät tiimiinsä uudelleen: tässä on varminta käyttää tunnuksen UPN-muotoa, eli sitä muotoa, jolla käyttäjä kirjautuu M365-palveluun:
    Add guests to a team in Microsoft Teams – Microsoft Support

2. tapa: Käyttäjien poistaminen skriptin avulla

(koodia muokattu 28.5. niin, että se ei poistaisi 20.5 jälkeen luotuja oamk.fi tai students.oamk.fi vierastunnuksia):

# Connect-MgGraph api with write privileges
Connect-MgGraph -Scopes "User.ReadWrite.All"
# Search all users with userprincipalname containing "_oamk" or "_students.oamk" and "EXT"

$OamkUsers = Get-MgUser -all -filter "userType eq 'Guest'" | Where-Object {$_.userprincipalname -like "*_oamk.fi*EXT*" -or $_.userprincipalname -like "*_students.oamk.fi*EXT*"}
Write-Host "Total usercount:" $OamkUsers.count

$date = Get-Date -Year 2024 -Month 5 -Day 20 -Hour 23 -Minute 59

# Loop through userlist and delete
foreach ($user in $OamkUsers) {
#$user.UserPrincipalName
$created = (get-mguser -UserId $user.Id -Property displayname, id, mail, userprincipalname, CreatedDateTime).CreatedDateTime
if($created -lt $date)
{
Write-Host "Deleting user $($user.userPrincipalName)"
Remove-MgUser -UserId $user.Id
}
}

Koodissa voi myös käyttää kohdassa $_.userprincipalname jotain tiettyä tunnusta.

Yllä oleva skripti ei poista käyttäjiä Entran roskakorista, josta M365-ympäristön pääkäyttäjän tulisi vielä poistaa ne erikseen. Ks. Restore or permanently remove recently deleted user – Microsoft Entra | Microsoft Learn

Kun poisto on tehty, vasta sitten tiimin omistaja lisää vieraskäyttäjät tiimiinsä uudelleen: tässä on varminta käyttää tunnuksen UPN-muotoa, eli sitä muotoa, jolla käyttäjä kirjautuu M365-palveluun:
Add guests to a team in Microsoft Teams – Microsoft Support

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oamk , saavutettava sisältö. Lisää permalink suosikkeihisi.